Max Elektornik otworzył drugie w Polsce Autoryzowane Centrum Javy

Stworzenie Autoryzowanego Centrum Javy było w przypadku Max Elektronik SA wyrazem zacieśniania współpracy z Sun Microsystems. Centrum powstało na początku marca br., a jego oficjalne otwarcie odbędzie się podczas kwietniowych targów Infosystem '99.

Stworzenie Autoryzowanego Centrum Javy było w przypadku Max Elektronik SA wyrazem zacieśniania współpracy z Sun Microsystems. Centrum powstało na początku marca br., a jego oficjalne otwarcie odbędzie się podczas kwietniowych targów Infosystem '99. "Wiążemy z centrum duże nadzieje ze względu na wzrastające poparcie technologii Java ze strony wielkich producentów sprzętu i oprogramowania oraz zmieniające się nastawienie przedsiębiorstw w kwestii wykorzystywania Javy w aplikacjach dla nich krytycznych" - mówi Artur Smorga, dyrektor Autoryzowanego Centrum Javy, tworzonego przez Max Elektronik z Zielonej Góry.

Podstawową działalnością centrum są usługi doradcze i konsultingowe oraz tworzenie, rozwijanie i wdrażanie oprogramowania opartego na technologii Java. W ramach projektu wdrożeniowego tworzony jest system pilotażowy, który pozwala na przetestowanie i udoskonalenie wcześniej zaprojektowanej architektury aplikacji.

Centrum zajmie się również dystrybucją i wsparciem pakietu narzędziowego, służącego do tworzenia aplikacji w języku Java - Progress Apptivity. Zdaniem Artura Smorgi, zestaw narzędziowy powinien znaleźć uznanie szczególnie wśród dostawców usług internetowych. Centrum poprowadzi szkolenia w zakresie tworzenia i wykorzystywania aplikacji w Javie.

Obecnie centrum pracuje nad nowymi, działającymi w technologii Java, wersjami autorskich systemów przeznaczonych dla zakładów przemysłowych (Koszty, Import-Eksport, Zarządzanie Finansami, Kody Kreskowe) oraz edukacji i administracji państwowej, umożliwiając dostęp do baz danych za pośrednictwem przeglądarki lub komputera sieciowego.

Polskie zastosowania

W zaawansowanym stadium jest projekt systemu zarządzania MediMax, przygotowany z wykorzystaniem technologii Java, realizowany na zlecenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Jednym z większych projektów wykonanych przez Max Elektronik jest stworzenie Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych na zlecenie Głównej Biblioteki Lekarskiej, systemu, który za pośrednictwem komputera sieciowego umożliwia dostęp do rozproszonych baz danych, działających na różnych platformach sprzętowych i systemowych. Autoryzowane Centrum Javy w Max Elektronik rozwija także oprogramowanie wspierające marketing i sprzedaż w firmach, zatrudniających wielu reprezentantów handlowych działających w terenie.

Według deklaracji Max Elektronik, w najbliższej przyszłości będą rozwijane głównie aplikacje przeznaczone dla sektora przemysłowego, w zakresie logistyki, gospodarki magazynowej, finansów i księgowości, importu i eksportu. Na bazie doświadczeń zdobytych przy realizacji systemu MediMax będą rozwijane inne aplikacje przeznaczone dla szpitali, przychodni, kas chorych. Pewne nadzieje wiązane są też z sektorem telekomunikacyjnym.

"Stworzenie centrum wynika z naszego przekonania, że Java jest przyszłością informatyki i biznesu. Jej podstawową zaletą jest przenaszalny kod, który pozwala na integrację różnych platform przy zachowaniu istniejącej infrastruktury. Na świecie Java jest stosowana w wielkich korporacjach, umożliwiają im kontrolę nad wielooddziałowymi strukturami. Java znajduje zastosowanie nie tylko w tradycyjnie pojmowanych komputerach, ale również w telefonach komórkowych, telewizorach, samochodach. Jest z nią ściśle związany rozwój systemów identyfikacji i handlu elektronicznego. Java jest z natury środowiskiem sieciowym, a wszystkie systemy zarządzania informacją zmierzają właśnie w tym kierunku" - konkluduje Artur Smorga.