Matrix42 przejmuje amerykańską firmę FireScope

Niemiecka spółka Matrix42 (która ma swoją siedzibę we Frankfurcie i oferuje klientom narzędzia wspierające szeroko rozumianą cyfrową transformację) poinformowała wczoraj o przejęciu amerykańskiej firmy FireScope.

Matrix42

FireScope specjalizuje się głównie w projektowaniu narzędzi ułatwiających użytkownikom zarządzania zasobami firmy oraz przechodzenie z lokalnych systemów IT na chmurowe usługi. Jak dotąd żadna ze stron nie ujawniła wartości tej transakcji.

Realizując to przejęcie spółka Matrix42 (która ma swoje biura w kilku krajach europejskich oraz w USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich) koncentrowała do tej pory swoją uwagę głównie na rynku europejskim) chce wkroczyć szerzej na rynek amerykański, oferując działającym na nim firmom swoje własne rozwiązania – takie jak platforma Digital Workspace Service - wzbogacając je o technologie przejęte razem z firmą FireScope.

Zobacz również:

Matrix42 współpracuje ściśle z firmą FireScope od dwóch lat i ma obecnie na całym świecie ok. 5 tys. klientów, oferując im rozwiązania należące do jednej z trzech podstawowych grup. Do pierwszej należą rozwiązania wspierające cyfrowe doświadczenia pracowników, do drugiej narzędzia ułatwiające zadanie przechodzenia z lokalnych centrów danych na usługi chmurowe, a do trzeciej szeroko rozumiane bezpieczeństwo systemów IT.

FireScope ma w swojej ofercie takie rozwiązania, jak SDDM (Secure Discovery and Dependency Mapping) oraz Service Performance. Oba pozawalają użytkownikom analizować procesy biznesowe i jakość świadczonych przez nich usług, pomagając im przenosić je chmur obliczeniowych.


TOP 200