Matrix w ATM

Firma ATM SI SA, znana m.in. z usług outsourcingowych, wdrożyła HP BladeSystem Matrix, który umożliwi automatyzację i usprawnienie wielu działań związanych z obsługą środowisk klientów.

Chociaż outsourcing IT jest popularną usługą, dobrze przyjmowaną przez firmy, współdzielenie zasobów spotyka się bardzo rzadko. Najczęstszym poziomem współdzielenia jest poziom internetowy, w którym różne firmy korzystają z hostowanych stron WWW. Do niedawna infrastruktura w firmie była zupełnie inna - ustawicznie zmieniała się technologia, nie było możliwe połączenie elementów macierzowych ani sieciowych. Ponadto nikt nie wyraziłby zgody na współdziałanie na tym samym serwerze z infrastrukturą innych firm, gdyż nie było możliwości odseparowania różnych zasobów i aplikacji. Obecnie wirtualizacja daje taką możliwość, zatem operatorzy outsourcingowi wykorzystują konsolidację, oferując klientom moc obliczeniową oraz wymagane pasmo wejścia/wyjścia.

Jednym z powodów, dla których zdecydowano się na wdrożenie HP BladeSystem Matrix, była chęć zapewnienia sprawnego zarządzania oraz automatyzacji działań, szczególnie gdy system będzie dedykowany dla wielu klientów. W przypadku systemu, który ma obsłużyć klientów centrum outsourcingowego, niezbędna była odpowiednia skalowalność.

Wdrożono jeden moduł, wyposażony w chassis na 16 serwerów kasetowych, macierz EVA 4400, system backupowy StorageWorks p2000, serwery ProLiant dl385, które służą do zarządzania, oraz bibliotekę taśmową HP, gdzie odkładane są finalnie dane kopii bezpieczeństwa.

Dla klientów oczekujących wysokiej dostępności i podwyższonego poziomu zabezpieczenia przed utratą danych zakupiono drugie chassis do serwerów kasetowych, które zostało zainstalowane w nowo rozbudowywanej serwerowni w innej dzielnicy Warszawy. Dostępny sprzęt umożliwia zrealizowanie klastra geograficznego, oferując wysoką dostępność oraz spełnienie restrykcyjnych wymagań odnośnie ochrony przed utratą danych i ciągłości działania usług, które są realizowane w data center ATM SI SA.

Zarządzanie i dostarczanie jest zautomatyzowane

System ten to nie tylko sprzętowe rozwiązanie technologiczne, ale także zestaw oprogramowania, które zapewnia oczekiwaną funkcjonalność i automatyzację czynności. W ten sposób można zautomatyzować dostarczanie zasobów (provisioning), monitorowanie pracy, wprowadzanie zmian, aktualizacji oraz zbiorcze zarządzanie. Aby uzyskać podobną funkcjonalność za pomocą rozwiązań innych producentów, należałoby zintegrować wiele produktów. Dla ATM Si SA ważne było uzyskanie wsparcia technicznego od jednego producenta.

Od projektu do wdrożenia

Istotnym narzędziem, które pomaga przy projektowaniu infrastruktury, jest Designer. Umożliwia on wykreowanie infrastruktury klienta i szybkie zastosowanie jej w dostępnych zasobach sprzętowych. Zastosowany projekt przekłada się na rzeczywiste ustawienia związane z przydziałem mocy obliczeniowej, dostępu do dysków, zasobów na macierzy oraz połączeń. Razem z infrastrukturą dostępne są usługi utrzymania serwerów oraz zapewnienia im żądanego bezpieczeństwa za pomocą narzędzi, takich jak: VLAN, zapory sieciowe, urządzenia IPS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200