Mathematica 2.2.3 dla Windows

Nowa wersja pakietu Mathematica 2.2.3 firmy Wolfram Research, pracująca w środowisku Windows, różni się od wersji 1.x prawie 300 nowymi funkcjami. Mathematica jest specjalizowanym środowiskiem do prowadzenia obliczeń wyposażonym we własny język programowania pozwalający indywidualizować metody uzyskania wyników.

Nowa wersja pakietu Mathematica 2.2.3 firmy Wolfram Research, pracująca w środowisku Windows, różni się od wersji 1.x prawie 300 nowymi funkcjami. Mathematica jest specjalizowanym środowiskiem do prowadzenia obliczeń wyposażonym we własny język programowania pozwalający indywidualizować metody uzyskania wyników.

Pakiet zawiera moduły numeryczne wykonujące operacje macierzowe, całkowanie, rachunek statystyczny, transformaty Fouriera, rozwiązujące równania różniczkowe, obliczenia na liczbach zespolonych - wszystko z praktycznie dowolną dokładnością. Program pozwala na prowadzenie obliczeń symbolicznych, np. rozwiązywanie równań, symulowanie procesów stochastycznych czy rachunek macierzowy.

Mathematica zawiera też moduł do wizualizacji danych (cyfrowych i symbolicznych) pozwalający na robienie wykresów - trójwymiarowych, konturowych i powierzchniowych oraz procedury do generowania oświetlenia i dźwięku. Program ma rozbudowany system filtrów do wczytywania i eksportu danych w różnych formatach - m.in. C, Fortran i TeX, a moduł MathLink umożliwia połączenia z programami Excel, LabVIEW, Visual Basic, Transform lub AVS. Użytkownicy pakietu mogą korzystać z bogatej literatury - istnieje ponad 80 książek i podręczników, 3 periodyki (m.in. elektroniczny miesięcznik Mathematica World) oraz baza danych MathSource dostępna na CD-ROM lub w Internecie: adres mathsource@wri.com .

Wymagania sprzętowe pakietu to: komputer z procesorem 386, 4 MB RAM (zalecane 6 MB), 14 MB pamięci wirtualnej oraz 14 MB pamięci dyskowej.

BUiK Gambit, Kraków, tel. 21 59 11, e-mail:

informacja@gambit.krakow.pl


TOP 200