Maszyna dla danych

Sun Oracle Database Machine v2 został oparty na sprzęcie Suna. Pierwsza wersja, która powstała jeszcze przed ogłoszeniem planów fuzji Oracle-Sun, była oparta na technologii HP.

Udostępniony niedawno serwer Oracle Database Machine był na tyle ciekawym produktem, że zainteresował duże korporacje (w Computerworld 33/2009 opisywaliśmy wdrożenie w QXL Poland, operatora m.in. platformy transakcyjnej Allegro). Rozwiązanie odniosło sukces rynkowy, więc firma Oracle postanowiła pójść za ciosem. Obecny serwer wykorzystuje nową platformę sprzętową firmy Sun, ale nie jest to najważniejsza ze zmian.

Sun Oracle Database Machine v2 jest kompletnym zestawem sprzętu, oprogramowania i zasobów storage. Może obsługiwać hurtownie danych, przetwarzanie transakcji oraz konsolidowane obciążenie wielu aplikacji. Zaletą jest wysoka wydajność przetwarzania danych, duża moc obliczeniowa stosowanych procesorów oraz liniowa skalowalność całości rozwiązania.

Database Machine jest dwukrotnie szybsza od poprzedniego urządzenia, gdy pracuje jako hurtownia danych. Według producenta, jest to najszybsza maszyna na świecie przeznaczona do obsługi baz OLTP oraz hurtowni danych jednocześnie. W OLTP DM pracują standardowe serwery, wykorzystywane są technologie FlashFire firmy Sun, motor bazodanowy Oracle 11g Release 2 oraz Oracle Exadata Storage Server Release 11.2. Systemem operacyjnym serwerów bazodanowych i maszyn składowania danych jest Oracle Enterprise Linux.

Indeksy składowania

W najnowszej wersji bazy danych wprowadzono indeksy składowania danych (Storage Index). Jest to struktura podobna do partycjonowania według wartości (range partition), ale wprowadzona na poziomie składowania danych. Dla każdej często odpytywanej kolumny i pewnej porcji danych w sposób przezroczysty i automatyczny tworzone są rejestry wartości minimalnych i maksymalnych. Gdy aplikacja zwróci zapytanie, które posiada warunek związany z daną kolumną, operacja scan będzie wybierała jedynie te grupy danych, w których żądana wartość mieści się w podawanych warunkach. Storage Index umożliwia przezroczystą eliminację tych części danych, które na pewno nie pasują do zapytania, zmniejszając w ten sposób ilość przetwarzanych danych i przyspieszając pracę bazy.

Pamięć podręczna

System składowania danych jest bardzo sprytną kombinacją standardowego sprzętu dostarczonego przez firmę Sun oraz aplikacji Oracle. Aby obejść ograniczenia tradycyjnych rozwiązań storage, serwery Exadata Storage wykorzystują silnie zwielokrotnioną architekturę, aby maksymalnie poszerzyć pasmo pomiędzy serwerem składowania danych a bazodanowym. Dodatkowo, oprogramowanie składowania danych przenosi intensywnie przetwarzane operacje z serwerów Oracle 11g i przetwarza część zapytania bliżej danych. W efekcie otrzymujemy szybsze równoległe przetwarzanie danych.

Ponieważ praca transakcyjna jest zupełnie innym rodzajem obciążenia dla bazy danych niż hurtownia danych, specjalnie pod tym kątem przekonstruowano podsystem storage. Najszybszym poziomem cache jest pamięć operacyjna w serwerach bazodanowych, najwolniejszym - dyski w urządzeniach storage, dostarczające pasma rzędu 21GB/s dla całej szafy. Pomiędzy nimi znajdują się karty Flash (nie są to dyski SSD, ale specjalnie dedykowane karty), które przyspieszają przetwarzanie często zmieniających się danych. Jednym z powodów użycia kart Flash (łączonych za pomocą magistrali PCI-Express) zamiast dysków SSD, jest znacznie szybszy transfer, gdyż dane są dostarczane z pominięciem powolnych kontrolerów dyskowych. W miarę skalowania systemu, pracuje w nim coraz więcej takich kart, zwiększając pojemność cache i dostępne pasmo.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200