Masowo równoległy komputer pod Unixem

Firmy Unisys i Intel planują opracowanie opartego na procesorze Pentium komputera MPP (Massively Parallel Processor) prezeznaczonego do zastosowań komercyjnych, przede wszystkim obsługi baz danych i przetwarzania transakcyjnego pod Unixem.

Firmy Unisys i Intel planują opracowanie opartego na procesorze Pentium komputera MPP (Massively Parallel Processor) prezeznaczonego do zastosowań komercyjnych, przede wszystkim obsługi baz danych i przetwarzania transakcyjnego pod Unixem.

Unisys ma prowadzić sprzedaż i zapewniać wsparcie serwisowe dla nowego systemu, który ma być dostępny w 1995 r. Przewiduje się stosowanie go w sektorze publicznym, gdzie Unisys realizuje 30% swoich obrotów (ok. 2,5 mld USD).

Unisys oznajmił ponadto, że planowany zestaw MPP będzie częścią dużej rodziny komputerów unixowych z Pentium o architekturze klient/serwer. Ponieważ na ogół zakup tego typu zestawu MPP pociąga za sobą zakupy stacji roboczych, serwerów, sieci oraz oprogramowania, to ewentualny sukces tego produktu poprawi interesy również ich dostawców.


TOP 200