Marzenia o pracodawcy

Ponad 60% studentów informatyki za idealną firmę, uważa taką, w której pracując mogą się rozwijać. Najchętniej trafiliby do Google Poland, Microsoftu i IBM Polska.

Coroczne badanie oczekiwań i preferencji dotyczących pierwszego miejsca zatrudnienia - Uniwersum Student Survey – pokazują, że studenci chcą pracować w firmach innowacyjnych i takich, które wprowadzają na rynek rewolucyjne rozwiązania. Na tle adeptów innych zawodów informatycy mają najwyższe oczekiwania finansowe, ale to akurat nie dziwi, zważywszy na to, że rynek wciąż ma im dużo do zaoferowania.

Motywacje i oczekiwania osób wchodzących na rynek pracy pozwalają poznać badania, które przeprowadza wśród kolejnych roczników Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Największe oczekiwania respondentów przy wyborze pierwszej pracy są związane z satysfakcją zawodową i wysokimi zarobkami – 54% odpowiedzi, w tym: 31% badanych absolwentów ma nadzieję na rozwój własnych zainteresowań, 23% badanych absolwentów liczy na wysokie wynagrodzenie w pierwszej pracy zawodowej. Natomiast 18% badanych absolwentów za najważniejsze kryterium wyboru pierwszej pracy uznaje status firmy na rynku pracy a 15% badanych absolwentów za najważniejsze kryterium wyboru pierwszej pracy uznaje możliwość awansu. Tylko 11% badanych - przy wyborze pierwszej pracy - bierze pod uwagę bliskość miejsca zamieszkania.

Pierwsza praca, pierwsze wyzwanie

Według badania firmy Work Service co trzeci badany znalazł aktualną posadę po miesiącu lub wcześniej, osoby do 24. roku życia poszukują pracy nie dłużej niż trzy miesiące. Młodzi Polacy do lat 24 poszukują pracy pytając znajomych, osoby w wieku 25-34 lata pracy szukają za pośrednictwem Internetu.

Kolejne pytanie zadane absolwentom miało sprawdzić, czy wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów przydała, kiedy szukali pierwszej pracy. Według respondentów największe znaczenie dla pracodawców, którzy szukają pracowników ma doświadczenie (29% odpowiedzi) i znajomość języków kandydatów (15% odpowiedzi), na trzecim miejscu (13%) znalazły się cechy osobowości, najmniejsze znaczenie mają oceny na dyplomie i aktywność podczas studiów (po 1% odpowiedzi).

Największa liczba – 74% – ankietowanych absolwentów WWSI znalazła pracę poprzez rekomendacje swoich znajomych i ogłoszenia z internetu: Tylko 17% badanych absolwentów znalazło swoją pierwszą pracę zawodową z ogłoszeń w gazetach. Niewielką rolę w znalezieniu pracy przez absolwentów odgrywają biura karier (3%) i staże zawodowe (2%). 7% ankietowanych absolwentów wymienia inny sposób znalezienia pracy: Head Hunter, bezpośrednio od firm, oddelegowanie (outsourcing), konkurs „Grasz o staż”, mail od pracodawcy, od firmy zajmującej się rekrutacją, od pracownika uczelni, od wykładowcy WWSI, bezpośrednie zgłoszenie się do określonej firmy, dobry list motywacyjny, wykupienie z innej firmy, ściągnięcie do pracy z innej firmy.

Większość (69%) ankietowanych absolwentów jest zatrudniona w firmach prywatnych, w tym: 55 % w firmach o zasięgu krajowym, 14% w firmach zagranicznych.

13% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach państwowych, 12% respondentów pracuje w urzędach lub instytucjach. 6% badanych absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą - posiada własną firmę. 2% respondentów uznała, że jest zatrudniona w innych firmach, wymieniając np. spółkę z o. o., spółkę giełdową, korporację międzynarodową, administrację.

Zdecydowana większość ankietowanych absolwentów WWSI (83%) pracuje w wyuczonym zawodzie, w tym: 38% badanych absolwentów pracuje zgodnie z ukończonym kierunkiem i specjalizacją studiów. 45% badanych absolwentów jest zatrudniona zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. 16% badanych absolwentów wykorzystuje w pracy niektóre umiejętności zdobyte w WWSI. Tylko 1% badanych absolwentów nie pracuje w zawodzie wyuczonym w WWSI.

Zawód wykonywany przez zdecydowaną większość – 95% – ankietowanych absolwentów jest ściśle związany z szeroko pojętą dziedziną informatyki.

Ranking organizatorów praktyk

Dobrym sposobem na poznanie pracodawcy jest praktyka studencka. Wyższe Szkoły Bankowości prowadzą ocenę firm jako organizatora praktyk. Tytuł Biznesowego Partnera Roku jest przyznawany przez praktykantów WSB którzy wypełniając ankietę oceniają firmy, w których odbyły się praktyki. Studenci oceniali poziom współpracy firmy z uczelnią, dopasowanie praktyk do specjalności i kierunku studiów i dbałość o realizację zgodną z wcześniej ustalonym programem.


TOP 200