Marketing bez rozgłosu

Na rynku pojawił się nowy system wspomagający pracę działów sprzedaży i marketingu - Marketing.manager austriackiej firmy Update.com.

Na rynku pojawił się nowy system wspomagający pracę działów sprzedaży i marketingu - Marketing.manager austriackiej firmy Update.com.

Nie znana w Polsce austriacka firma Update.com należy do grona znaczących europejskich producentów oprogramowania dla działów sprzedaży i marketingu. Mimo że nie ma przedstawicielstwa w Polsce, poprzez oddziały zagranicznych korporacji udało się jej pozyskać dwóch dużych klientów - Reemtsma Polska SA oraz SmithKline Beecham sp. z o.o. Dopiero niedawno umowa o współpracy w Polsce została podpisana z niemiecką firmą konsultingową Plaut.

Systemem z klocków

System Marketing.manager, sztandarowy produkt Update.com, składa się z kilkudziesięciu modułów. Funkcjonalność obejmuje m.in. zarządzanie kontaktami z klientami, kalendarzem, kampaniami marketingowymi, dzia- łalnością serwisową, przepływem do-kumentów, a także raportowanie i wspomaganie decyzji. System zawiera moduł administracyjny, za pomocą którego można łatwo dostosowywać wygląd ekranów, a także mechanizmy pozwalające na synchronizację z bazami danych, pracującymi na komputerach przenośnych.

Marketing.manager współpracuje z bazami danych Oracle (Reemtsma), MS SQL Server (SmithKline) oraz innymi, wykorzystującymi mechanizm ODBC. Można go integrować z apli- kacjami pracy grupowej (Outlook, Exchange, Lotus Notes) oraz syste- mami ERP (Oracle, SAP, PeopleSoft, Baan). Firma oferuje także komponenty programowe, pozwalające na integrację systemu z systemami call center i urządzeniami WAP.

Ten pierwszy raz

Pierwszym polskim klientem Update.com była Reemtsma Polska SA - oddział niemieckiego koncernu tytoniowego. Podczas trwającego około roku wdrożenia, w którym uczestniczyli konsultanci firmy outsourcingowej Apcon IBS, dostosowano system do wymagań firmy oraz spolonizowano interfejs. Przeszkolono kilkusetosobową grupę użytkowników. W polskiej wersji systemu znalazła się rozbudowana kartoteka klientów i osób kontaktowych, moduł zbierania danych rynkowych (dostępność, ekspozycja, ceny), moduł planowania zadań dla handlowców i kalendarz. Handlowcy posługujący się notebookami mają do dyspozycji wiele narzędzi, służących m.in. do rejestracji wykonanej sprzedaży, rozliczania materiałów reklamowych, opisu działań konkurencji oraz rejestracji czasu pracy. Mają także możliwość sporządzania notatek, które wraz z innymi danymi trafiają do centralnego systemu podczas wykonywanej codziennie synchronizacji. Oferowany przez system moduł analityczny nie zaspokajał potrzeb Reemtsmy. Informatycy zdecydowali się więc na samodzielne opracowanie narzędzi analitycznych w Visual Basicu.

Reemtsma wykorzystuje wersję 3.5 systemu, która formalnie przestała być wspierana przez producenta (obecnie oferowana jest wersja 4.5). "Zupełnie nam to nie przeszkadza - poznaliśmy system bardzo dobrze i panujemy nad danymi" - mówi Sławomir Jenek, koordynator systemów informatycznych sprzedaży w Reemtsma Polska SA. W koncernie trwają przygotowania do implementacji wersji 4.5. Reemtsma wykorzystuje system Marketing.manager w większości krajów, w których ma oddziały. W każdym z nich działające wersje Marketing.managera znacznie się różnią - w zależności od specyfiki i wymagań rynku.

Bez polskiego

Podobnie jak w przypadku Reemtsmy, decyzja o wdrożeniu Marketing.managera w polskim oddziale SmithKline Beecham została podjęta w centrali koncernu. Producent farmaceutyków zdecydował się jednak na wdrożenie oprogramowania w wersji 4.0. Wykorzystano także inną bazę danych - MS SQL Server 6.5. Zakres funkcjonalny wdrożenia również jest mniejszy niż w Reemtsmie. Wdrożono następujące moduły: kartoteka firm, planowanie na poziomie regionalnego kierownika sprzedaży i handlowca, zamówienia, materiały reklamowe, analityka. "Za pomocą modułu administracyjnego nieco rozbudowaliśmy analizy i raporty - to w zupełności nam wystarcza" - mówi kierownik działu informatyki w SmithKline Beecham Polska sp. z o.o.


TOP 200