Marimba wraca na rynek z nową serią produktów

Firma Marimba, producent oprogramowania Castanet i Timbale, zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowej serii produktów, przeznaczonych do monitorowania wydajności usług i aplikacji działających na serwerach internetowych. W lipcu br. na rynek trafi pierwszy produkt z nowej serii - Marimba Web Traffic Monitor. Ponadto firma poinformowała, że dotychczasowe serie Castanet i Timbale zostaną przebudowane i będą oferowane pod nowymi nazwami. Aktywnie i pasywnie

Firma Marimba, producent oprogramowania Castanet i Timbale, zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowej serii produktów, przeznaczonych do monitorowania wydajności usług i aplikacji działających na serwerach internetowych. W lipcu br. na rynek trafi pierwszy produkt z nowej serii - Marimba Web Traffic Monitor. Ponadto firma poinformowała, że dotychczasowe serie Castanet i Timbale zostaną przebudowane i będą oferowane pod nowymi nazwami.

Aktywnie i pasywnie

Web Traffic Monitor ma w czasie rzeczywistym dostarczać administratorom informacje, dotyczące wydajności i dostępności określonych aplikacji i usług internetowych. Aplikacja, która będzie wymagała dedykowanego serwera Windows NT, umożliwi również określanie minimalnych poziomów dostępności i rzeczywisty pomiar, czy gwarantowany poziom usług jest dotrzymywany.

Web Traffic Monitor będzie realizował pasywne monitorowanie rzeczy-wistych i symulowanych transakcji sieciowych poprzez analizę pakietów przesyłanych przez sieć. Dzięki takiemu sposobowi działania nie będzie on zwiększał jej obciążenia. W monitorowaniu będą wykorzystywane protokoły HTTP, jako warstwa transportowa, i XML, jako sposób wymiany komunikatów. Analiza wszystkich przepływa- jących siecią pakietów i ich wzajemna korelacja umożliwią konstruowanie raportów dotyczących poziomów wydajności usług internetowych.

Marimba Web Traffic Monitor jest przeznaczona dla dużych korporacji oraz dostawców usług internetowych i operatorów centrów danych. Według zapowiedzi przedstawicieli firmy, cena Web Traffic Monitor będzie wynosić ponad 25 tys. USD.

Strategia nazywania

W ciągu najbliższych miesięcy firma zmieni nazwy swoich produktów z serii Castanet i Timbale. Według przedstawicieli Marimba, nazywanie serii produktów niezależnie od nazwy firmy okazało się nieefektywne. Cała seria produktowa będzie objęta wspólną nazwą: Marimba Change Management.

Zmieni się nie tylko nazwa. Zarówno Castanet, jak i Timbale mają zostać przebudowane i usprawnione. Obecnie oprogramowanie Castanet pozwala na uaktualnianie, zarządzanie i zdalne usuwanie usterek na komputerach PC i naręcznych. Z kolei oprogramowanie Timbale umożliwia replikowanie zawartości oraz kontrolowanie czasu i sposobu, w jaki zawartość i aplikacje są dystrybuowane i aktywowane w środowisku serwerów działających pod kontrolą Windows NT lub Unixa.

Oba produkty zostaną poszerzone o możliwość delegowania uprawnień administracyjnych, obsługę protokołu SOAP przy wymianie informacji w zdecentralizowanych, rozproszonych środowiskach, a także obsługę WMI. Oprogramowanie zostanie również zintegrowane z takimi elementami infrastruktury informatycznej, jak dedykowane urządzenia buforujące czy urządzenia realizujące równoważenie obciążenia.

Produkty z serii Marimba Change Management będą dostępne w II kwartale br. w cenie ponad 30 tys. USD.


TOP 200