Mariage z Novellem

Sukces wielu firm uzależniony jest od szybkiego i sprawnego przetwarzania danych. Specyficzną ofertę, dobrze ocenianą zarówno w rankingach firm konsultingowych, ubezpieczeniowych i banków prezentuje Novell. NetWare - sieciowy system operacyjny tej firmy dopuszcza do pracy od 2 do 100 użytkowników jednocześnie, którzy mogą działać pod kontrolą kilkunastu systemów operacyjnych.

Sukces wielu firm uzależniony jest od szybkiego i sprawnego przetwarzania danych. Specyficzną ofertę, dobrze ocenianą zarówno w rankingach firm konsultingowych, ubezpieczeniowych i banków prezentuje Novell. NetWare - sieciowy system operacyjny tej firmy dopuszcza do pracy od 2 do 100 użytkowników jednocześnie, którzy mogą działać pod kontrolą kilkunastu systemów operacyjnych.

NetWare wymaga co najmniej jednego komputera dedykowanego jako składnica plików, ponadto każdy terminal tego systemu powinien być wyposażony w specjalny układ zwany kartą sieciową. Wyjątkowym oprogramowaniem jest wprowadzone w 1991 r. NetWare Lite, które nie wymaga serwera, dzięki czemu wszystkie komputery tej sieci mogą mieć te same uprawnienia.

Opłacalna samodzielność

Zastosowanie NetWare przyniosło kilkudziesięciu światowym firmom wymierne korzyści. Założona w 1949 r. Niessen, Dunlap and Pritchard (NDP) jest jedną z największych firm tzw. Certified Public Accountants (CPA), czyli dyplomowana księgowość powszechna na obszarach: Pensylwanii, New Jersey, Delaware i Nowego Jorku. 67 pracowników firmy obsługuje niemal 1000 przedstawicieli przedsiębiorstw, biznesu, agencji rządowych i organizacji pozarządowych. Firma zajmuje się doradztwem dla managementu, głównie sprawdzaniem ksiąg podatkowych. NDP była jedną z pierwszych firm w Filadelfii, która wprowadziła komputery. Od tego czasu firma dotrzymuje kroku rozwoju zaawansowanej technologii w biznesie.

Kiedy PC pojawiły się na rynku, NDP używał ich, obok swojego minikomputerowego systemu, do projektowania operacji podatkowych, dokonywania analiz oraz innych operacji księgowych i finansowych. Jednakże firma potrzebowała systemu, który wyeliminowałby kosztowną stratę czasu i wydajności, poprzez tworzenie plików dostępnych przez cały czas i na każdym stanowisku. NDP wymagał dobrze zabezpieczonej sieci, ograniczającej dostęp do plików klientów oraz skrócenia czasu obliczania rachunków. Oczekiwano także zabezpieczenia tajności tych operacji.

NetWare v2.15 firmy Novell umożliwił stworzenie sieci plików klienta NDP dostępnych dla wszystkich zatrudnionych. System ten dostarczył zabezpieczenia zapisów, umożliwiając odczyt danych bez możliwości wprowadzania zmian. Firma może konserwować sieć bez uszczerbku dla wydajności. NetWare umożliwił także firmie elastyczność potrzebną do tworzenia menu, oszczędzającą czas przeszkalania pracowników, przyzwyczajonych do pracy na Lotus 1. 2. 3. Obecnie potrzebują oni tylko wybrania opcji Lotus z menu. NDP dodał ponad 50 stanowisk pracy do oryginalnych 6, istniejących w momencie instalowania NetWare.

Potrzeby a możliwości

Urbach, Kahn and Werlin PC (UK&W) jest powszechną firmą rachunkową, dostarczającą serwisu dla biznesu. Firma pomaga swoim klientom w planowaniu podatków, zarządzaniu środkami finansowymi, w sprawach sądowych, opracowywaniu wzornictwa produktów oraz szacowaniu wartości biznesu. Od momentu powstania w 1964 r., UK&W stała się jedną z 30 największych firm rachunkowych w kraju. Zatrudnia ponad 250 pracowników w 8 oddiałach w Nowym Jorku, Vermont i Kalifornii. Dzięki swoim międzynarodowym kontaktom z Urbach Haker International, UK&W obsługuje klientów na rynkach światowych.

Od stycznia do maja, gros działalności UK&W zaangażowana jest w system odzyskiwania podatków. W przeszłości większość procesów obliczeniowych, dotyczących rozliczania podatków była powierzana wyspecjalizowanym biurom. UK&W potrzebował centralnego systemu, który pozwoliłby na realizację tych procesów w samej firmie. Firma potrzebowała również lepszych metod transferu dokumentów z jednego oddziału do drugiego. Oddział firmy w Albany miał centralny system gromadzenia dokumentów. Inne oddziały potrzebujące tych danych faksowały zapotrzebowanie do Albany lub wysyłały pocztą dyskietki. Kopie faksów musiały być przepisywane, gdyż oryginały czasami ginęły na poczcie. Problemem firmy było również przesyłanie dokumentów niejawnych.

Przeniesienie funkcji zwracania podatków do domu, dzięki zastosowaniu systemu NetWare v2.15, umożliwiło nam przygotowanie lepszych zwrotów podatków w krótszym czasie, Teraz nawet możemy zakończyć całą operację w 1 dzień lub szybciej - twierdzi Jeffrey Zalusky, konsultant zarządu firmy.

Zastosowanie tej sieci skróciło czas przesyłania informacji wewnątrz firmy. Obecnie są one wysyłane przez sieć łączącą wszystkie 8 biur. Z zapezpieczeniem NetWare nawet tajne informacje mogą być przesyłane łatwo i szybko - dodaje Zalusky - Firma zauważyła także większą wydajność wśród swoich pracowników. Szybsza jest praca nawet na starszych i powolniejszych maszynach. Jest to o tyle ważne, że firma nie ma w pełni, nowoczesnego wyposażenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200