Marcowy start pojazdów

Prokom Software i Unicorn prawdopodobnie będą wykonawcami centralnych baz polskich kierowców i pojazdów w pilotowej wersji systemu sponsorowanego przez Fundusz PHARE.

Prokom Software i Unicorn prawdopodobnie będą wykonawcami centralnych baz polskich kierowców i pojazdów w pilotowej wersji systemu sponsorowanego przez Fundusz PHARE.

Gra w otwarte karty

Po nieudanym starcie centralnej bazy kierowców i pojazdów, w przejętym przez Berenshotta projekcie sytuacja zaczyna się klarować. Bez względu na to, czy realizacja pilotowej wersji zakończy się sukcesem, czy porażką, warte podkreślenia jest to, że najważniejsi uczestnicy projektu wyłożyli karty na stół. Wiemy, jaka jest wartość przedsięwzięcia. Wiemy, kiedy powinno się zakończyć i kto prawdopodobnie będzie brał w nim udział. Wiemy, kto podejmuje decyzje o tym, jak powinien wyglądać system rejestracji polskich kierowców i pojazdów. Tym samym projekty Pojazd i Kierowca należą do nielicznych w administracji publicznej, w których od początku więcej jest kart otwartych niż zakrytych.

Olo Sawa

Najdalej do końca marca br. holenderska firma NL Berenshott - kontraktor ramowy Funduszu PHARE - podpisze umowy z wykonawcami pilotowych wersji systemów rejestracji i dystrybucji dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Jako najpoważniejsi kandydaci wymieniane są firmy Prokom Software SA i Unicorn Poland. Projekt ten - wartości przekraczającej 1 mln USD - powinien zakończyć się do końca listopada br., kiedy to upływa termin wykorzystania pieniędzy z Funduszu PHARE. Wartość całego projektu szacuje się na 20 mln USD.

Pilotowa wersja systemu będzie działać w trzech ośrodkach Terenowych Banków Danych w Lublinie, Łodzi i Częstochowie. Ich wybór podyktowany był zróżnicowaniem platform systemowych - w Lublinie działa mainframe IBM, w Łodzi - komputer AS/400 tego samego producenta, w Częstochowie serwer PC z systemem Unix. Do stworzenia centralnych baz danych posłowie zobowiązali ministra spraw wewnętrznych w znowelizowanej ustawie prawo o ruchu drogowym.

Kierownikiem projektu jest Brytyjczyk Jim Shekhdar, reprezentujący firmę NL Berenshott, który potwierdził, że rozważana jest kandydatura Prokomu i Unicornu na wykonawców centralnych baz danych i aplikacji w ramach pilotowej wersji systemu Kierowca i Pojazd. Jim Shekhdar przyznał, że jedyną przeszkodą przed podpisaniem umów z podwykonawcami jest brak "wystarczającego zaangażowania" kandydatów. "Zastanawiam się również, czy rozważane przez nas firmy będą w stanie udźwignąć ciężar projektu" - stwierdził Jim Shekhdar. Szef projektu zwrócił uwagę, że Unicorn jest stosunkowo małą firmą, Prokom zaś zajęty jest obecnie projektem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obie firmy potwierdzają jednak, że rozpoczęły starania o udział w projekcie.

Na razie nieznana jest ostateczna wersja architektury systemu. Jednak komitet sterujący przedsięwzięcia, złożony z przedstawicieli już wybranej warszawskiej spółki Positive SA - należącej do Grupy ComputerLand, Biura Informatyki Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyjął wstępnie projekt Positive SA. W projekcie tym systemem zarządzania centralnymi bazami danych jest DB2 IBM, siecią transmisyjną zaś rządowy PeselNet.

Kierowca kompromisu

Z Jimem Shekhdarem, szefem projektu Kierowca i Pojazd, rozmawia Olo Sawa.

Pana osoba w polskim projekcie może budzić zdziwienie.

Fakt, że pojawiłem się w Polsce, jest wynikiem kompromisu zawartego między Funduszem PHARE a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak wiadomo, pilotażowe wersje projektów Kierowca i Pojazd sponsorowane są przez PHARE, który po porażce krajowego przetargu wyznaczył kontraktora ramowego NL Berenshott na wykonawcę. Ja reprezentuję kontraktora ramowego, a moim klientem jest MSWiA.

Kto przyjmie od Pana oprogramowanie?

MSWiA i komitet sterujący zaakceptuje wersję pilotową. Wówczas ja i moi podwykonawcy otrzymamy zapłatę.

Podwykonawcami mają być Prokom i Unicorn.

Podwykonawcą być może - podkreślam może - będą Prokom i Unicorn. Dotychczas nie podpisaliśmy z nikim żadnej umowy. Jedyne na razie umowy zawarliśmy z dwoma konsultantami Unicornu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200