Marcowy Klub CIO: Dlaczego AI?

Twórczo zaiskrzyło podczas spotkania Klubu CIO poświęconego AI - Klub CIO gościł m.in. przedstawicieli sektora AI i próbował ustalić właściwy modus operandi przy współpracy w projektach z rozwiązaniami sztucznej inteligencji. W dyskusji mieliśmy różne spojrzenia, nieoczywiste perspektywy i wymiary zagadnienia pragmatycznego zastosowania AI.

Za nami kolejne bardzo udane spotkanie Klubu CIO.

Józef Beźnicki zadał podczas dyskusji o programie Klubu na 2019 rok pytanie: czy na pewno wiemy, po co i w jaki sposób wdrażać AI?

Do odpowiedzi na nie staraliśmy się przybliżyć podczas marcowego spotkania Klubu CIO. Zdecydowanie dopisało grono zainteresowanych tematem - na sali mieliśmy prawie 70 osób.

Zobacz również:

  • CIO W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH I BIZNESOWYCH

Spotkanie otworzył Piotr Mieczkowski, szef Fundacji Digital Poland. Fundacja przygotowała na początku roku z inspiracji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju raport o polskim rynku firm AI. Ponad 200 firm dostarczających w różnym zakresie rozwiązań AI zostało podzielonych pod względem kompetencji, obsługiwanych segmentów, modelu biznesowego, źródeł finansowania. Raport jest pierwszym takim opracowaniem i przynosi szereg ciekawych informacji, a zarazem przesłanek odnośnie możliwego zakresu współpracy. W tej liczbie tylko nieco ponad jedna trzecia osiąga większość swoich przychodów głównie z AI (powyżej 70% przychodów). Raport Map of Polish AI na podstawie którego powstała prezentacja jest dostępny na stronach fundacji - Piotr Mieczkowski zachęcał do jego pobierania i komentowania. Bardzo interesujące może być także zderzenie ustaleń tego raportu z innym opracowaniem Fundacji Digital Poland, poświęconej modelom i strategiom rozwoju AI na świecie.

Jacek Chmiel, Global Chief of Consulting & Techno, IT Kontrakt przedstawił spojrzenie na AI jakie reprezentują wielkie przedsiębiorstwa. Jacek Chmiel poruszył bardzo ważną kwestię momentu cyklu, w jakim znajduje się obecnie technologia AI w percepcji segmentu enterprise. zaczyna dominować zdystansowane, pragmatyczne podejście - CTO i CXO wielkich firm dostrzegli, że dla marketing dostawców skoncentrował się obecnie na umieszczeniu w opisie rozwiązania opisu: "AI" albo "machine learning". Kolejne spostrzeżenie dotyczy podejścia dostawców AI:

to klient stawiany jest często w narożniku i musi odpowiedzieć sobie na pytanie do czego przyda mu się AI. Musi wymyślić sobie problem, nieważne, że zidentyfikowany problem można pokonać bez "rozwiązania AI".
Wreszcie zjawisko FOMO (Fear of Missing Out) - powiązane z poprzednimi spostrzeżeniami zaszczepianie poczucia strachu przed pozostaniem "jedyną firmą w branży bez AI na pokładzie". Tymczasem potrzeby dotyczą zrozumienia sposobu działa AI - możliwość zrozumienia sposobu dojścia do wyniku (explainable AI) w kontrze do black box - podnosi prawdopodobieństwo zastosowania. Jednocześnie CTO i CXO w tym segmencie zdają sobie sprawę z tendencji w obszarze AI: w nowych modelach infrastrukturalnych i z nowymi rozwiązaniami potrzebują mniej danych i mniej mocy obliczeniowych do dostarczenia rezultatów. Od percepcji - do działania. Firmy na różnych poziomach adaptują AI: sięgając po gotowe usługi z elementami AI, budując w oparciu o najważniejsze frameworki własne, sięgając po rozwiązania dostępne w chmurach PaaS, sporadycznie - w oparciu o dostęp do wąskiego grona twórców zaawansowanego AI - mogą myśleć o innowacyjnych i unikatowych rozwiązaniach. Zagadnienie ROI z projektów opartych o AI jest już natomiast podstawowym kryterium dyskusji.

Po wystąpieniu Jacka Chmiela przedstawiliśmy teaser kolejnego badania CIO Insight "Dlaczego zaprosić AI do firmy?" - obecnie badanie dobiega końca , zapraszam CIO którzy dotąd w nim nie uczestniczyli do zabrania głosu.

Wystąpienia Jacka Chmiela i Piotra Mieczkowskiego dobrze przygotowały nas na dyskusję z twórcami i dostawcami rozwiązań AI.

Zaproszenie do Klubu CIO przyjęli Michał Staśkiewicz, szef i założyciel Alphamoon, firmy z Wrocławia koncentrującej się na dostarczaniu indywidualnie skrojonych rozwiązań dla firm przemysłowych, Rad Dembkowski, szef i założyciel Rad Code, firmy i zespołu kilkunastu wybitnych informatyków, którzy powrócili z Doliny Krzemowej aby pracować w Polsce - lub z Polski, bowiem większość jej klientów to klienci z rynku amerykańskiego oraz Janusz Poloczek, szef i założyciel ecVision, firmy która stworzyła i rozwija własne rozwiązanie do rozpoznawania obrazu, rozwiązanie, którego udane wdrożenie przyniosło pozycję lidera jednej z firm z branży ochrony.

O obserwacje i opinie dotyczące zasad i modelu efektywnej współpracy pytali ich przedstawiciele Klubu CIO: Józef Beźnicki, Cio Roku 2013 i Tomasz Matuła, CIO Roku 2010.

W trakcie dyskusji iskrzyło. Zestawienie spojrzenia dwóch stron na dojrzałość AI i dojrzałość IT po stronie klientów, jakość współpracy i pragmatyzm rozwiązań, umiejętność wykazania efektywności rozwiązań, kwestie sposobu zarządzania i zrozumienia rozwiązań, ustalenia czym jest a czym nie jest rozwiązanie AI - zgodnie z oczekiwaniami przyniosło sporo zaskoczeń i zderzeń poglądów. Część z nich przewidziana została zresztą w wystąpieniu Jacka Chmiela. Stopniowo jednak dochodziło do zbliżenia i wyjaśnienia różnic.

Finał naszego spotkania przyniosło długo oczekiwane spotkanie z Tomaszem Czechowiczem, założycielem i szefem MCI, czołowego obecnie funduszu w Europie Środkowo Wschodniej ukierunkowanego na spółki technologiczne. Warto przypomnieć, że mimo iż Tomasz Czechowicz także posiada korzenie informatyczne, chociaż podczas dyskusji podkreślał, że w istocie o technologii się nie zna. Tomasz Czechowicz zgodził się być w pewnym sensie instancją rozsadzająca obiektywnie o sile sektora AI dziś. Czy sam postrzega AI jako kategorię inwestycyjną, zawierzając tym samym dojrzałości i efektywności tego sektora? W metodyce w której operuje MCI i Tomasz Czechowicz, AI ani inne technologie nie mają rangi odrębnej kategorii. Wertykały inwestycyjne, które definiuje orientują się raczej wokół kompleksów i segmentów rynku, do obsługi których mogą posłużyć rozwiązania tworzone przez wybierana przezeń do inwestycji spółkę. Pytaliśmy także o uniwersalność metody - na ile może służyć jako sposób oceny modelu i dojrzałości firmy. Tomasz Czechowicz mówił m.in., że w obszarze inwestycji technologicznych nie interesuje się zupełnie wczesnymi, start-upowymi przedsięwzięciami, jako efemerycznymi, niestabilnymi, przynoszącymi przy tym stosunkowo niską stopę zwrotu z inwestycji. Tę domenę zdecydował się pozostawić funduszom vc, poszukując okrzepłych spółek z potencjałem i dojrzałością do globalizowania produktu. W tym potencjale upatruje kluczowego determinantu powodzenia inwestycji. Nie zabrakło pytań o przykłady inwestycji, szanse wykreowania polskiego jednorożca technologicznego albo całej ich serii. To była szerokie, strategiczne spojrzenie na temat naszego marcowego spotkania.

Sukces marcowej dyskusji zapowiada nam ciekawe spotkanie 25 kwietnia: będzie ono poświęcone robotyzacji procesów (RPA w praktyce przedsiębiorstw: rzeczywista potrzeba czy trend?, 25.04, warszawa, The Heart Warsaw). Warto zauważyć, że w ubiegłorocznej Agendzie Klubu temat AI i RPA był połączony, obecnie oba wątki traktujemy osobno. Szczegóły już wkrótce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200