Mapowanie pieniędzy polityków

Niedochodowa organizacja MAPLight.org pracuje nad niezwykle interesującym serwisem mapowym. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych usług tego typu, nie zaplanujemy dzięki niemu żadnej podróży. Sprawdzimy za to, w jaki sposób pieniądze "podróżują" za politykami.

Serwis organizacji MAPLight.org wiąże pochodzenie pieniędzy wpłacanych na komitet wyborczy konkretnego polityka z podejmowanymi przez niego decyzjami. Zobaczymy w nim ile pieniędzy dla danego kongresmana przekazał konkretny przedsiębiorca i jak, w głosowaniu nad ustawą interesującą tego właśnie przedsiębiorcę, zachował się kongresman.

Dan Newman, współzałożyciel MAPLight.org podaje przykład ustawy z 2006 r. Miała ona nałożyć na Federalną Komisję Komunikacji obowiązek zapewnienia neutralności Internetu. Wprowadzono jednak do niej tyle zmian, że neutralność nie zyskała gwarancji prawnych. Przeciwne neutralności były koncerny telekomunikacyjne. Okazało się, że politycy, którzy głosowali za zmienioną ustawą otrzymali od firm telekomunikacyjnych średnio 15 tys. USD, a ci, którzy byli przeciwni - nieco ponad 5 tys. USD.

W tej chwili MAPLight.org monitoruje wszystkie ustawy, które są przekładane w Kongresie i pracuje nad wprowadzeniem systemu monitorowania wszystkich 50 legislatur stanowych. MAPLight.org łączy te informacje, których trzeba było dotąd szukać ich w różnych źródłach: publicznie dostępne dane na temat finansowania komitetów wyborczych i publicznie dostępne dane na temat inicjatyw ustawodawczych oraz głosowania prawodawców.

Ciekawe, czy MAPLight.org postanowi rozszerzyć działalność na inne kraje, w tym Polskę?


TOP 200