Maplnfo

Program Maplnfo, prze-znaczony do pracy w środowisku graficznym Windows, jest prawdziwym komputerowym atlasem.

Program Maplnfo, prze-znaczony do pracy w środowisku graficznym Windows, jest prawdziwym komputerowym atlasem. Na ekranie monitora można obejrzeć mapę wybranego fragmentu danego kraju np. USA, również z efektem lupy. Oprócz mapy otrzymujemy wszelkie informacje na tematy ekonomiczne danych terenów. Dane te możemy wprowadzać z baz danych (dBase) i arkuszy kalkulacyjnych (Lotus 1-2-3, MS-Excel). Obecnie jest dostępna mapa USA i plan Nowego Jorku. Program działa jak prosta baza danych. Jeśli chcemy znaleźć dowolną miejscowość, ulicę, podajemy jej nazwę i za chwile odpowiedni fragment mapy zostanie wyświetlony na ekranie. Program wymaga 4 MB pamięci operacyjnej.


TOP 200