Mapa awarii

Oprogramowanie NetCrunch krakowskiej firmy AdRem Software to przede wszystkim narzędzie do kontroli pracy urządzeń SNMP i szybkiego wykrywania awarii sieciowych.

Oprogramowanie NetCrunch krakowskiej firmy AdRem Software to przede wszystkim narzędzie do kontroli pracy urządzeń SNMP i szybkiego wykrywania awarii sieciowych.

Program umożliwia definiowanie sytuacji awaryjnych i ustawianie wartości progowych dla wybranych parametrów. Na zachodzące w sieci zdarzenie - wcześniej zdefiniowane przez administratora jako awaria - program reaguje na różne sposoby, wg założonego scenariusza. Przykładowo, może wykonać analizę przepustowości łącza do dotkniętego awarią węzła, a następnie wysłać administratorowi powiadomienie o awarii pocztą elektroniczną, SMS-em lub poprzez komunikator internetowy. NetCrunch wyposażono w liczne narzędzia diagnostyczne, m.in. graficzny ping, traceroute, skaner portów.

Jedną z największych zalet programu jest funkcjonalność związana z tworzeniem map monitorowanych sieci. NetCrunch automatycznie opracowuje listę urządzeń, sprawdza strukturę sieci i odwzorowuje ją na ekranie w postaci mapy. Na hierarchicznych mapach są umieszczane aktywne odnośniki do podsieci. Producent zapewnia, że jest możliwie przejrzyste prezentowanie sieci składających się nawet z kilkuset elementów. Każda zmiana stanu urządzenia lub udostępnianej przez nie usługi jest odzwierciedlona w czasie rzeczywistym na mapie. Błyskawicznie są sygnalizowane usterki poprzez zmianę ikony pojedynczego urządzenia lub całej podsieci (jeśli awarii uległ element wchodzący w jej skład).

Aplikacja opromieniona blaskiem tytułu Comdex Fall 2002 Innovator przyznanym na tegorocznych targach w Las Vegas wkrótce będzie dostępna w wersji 3.0. Firma pracuje nad zwiększeniem możliwości w dziedzinie wyznaczania trendów pojawiających się w sieci oraz tworzenia raportów o wydajności i dostępności urządzeń. Użytkownicy mają uzyskać możliwość obejrzenia np. jaki wpływ na wydajność mają poszczególne inwestycje w infrastrukturę. W trzeciej wersji będzie wprowadzony dostęp przez przeglądarkę.

Program jest oferowany w dwóch edycjach: Standard i for Servers. Pierwsza pozwala na monitorowanie usług i urządzeń za pośrednictwem SNMP. Wykonuje analizy i raporty. Wersja serwerowa umożliwia ponadto monitorowanie parametrów specyficznych dla serwerów i stacji Windows i NetWare. NetCrunch można uruchamiać jako usługę systemową.


TOP 200