Manifest na rzecz wolnego oprogramowania

Polskie firmy tworzące rozwiązania bazujące na oprogramowaniu typu open source ogłosiły manifest, wzywający polskie władze do wspierania niezależnej myśli technicznej. Powołując się na przykłady Niem...

Polskie firmy tworzące rozwiązania bazujące na oprogramowaniu typu open source ogłosiły manifest, wzywający polskie władze do wspierania niezależnej myśli technicznej.

Powołując się na przykłady Niemiec i Brazylii sygnatariusze manifestu postulują m.in., aby oprogramowanie typu open source miało preferencje w przetargach dla instytucji publicznych. Chcą także, aby było ono wykorzystywane przez szkoły.

***

<I>Pełny tekst manifestu dostępny jest na stronie http://www.opensourcepl.org.</I>


TOP 200