Managerowie: coraz trudniej prowadzić biznes. Raport Accenture

Według 65% liderów biznesu w Europie otoczenie operacyjne jeszcze nigdy nie było tak wymagające – wynika z raportu Accenture

Andrea Piacquadio/ Pexels

Raport Accenture „Accelerating Europe’s path to reinvention”, opublikowany na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos, skupia się na najważniejszych problemach, z jakimi borykają się dziś europejskie firmy, wskazuje na ich mocne i słabe strony oraz podpowiada, w jaki sposób organizacje te mogą zredefiniować swoją działalność, by nie utracić pozycji w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, jednocześnie zwiększając swoją konkurencyjność oraz poprawiając tempo wzrostu i rentowność.

Z raportu wynika, że podczas gdy 65% europejskich liderów biznesu uważa, że otoczenie operacyjne jeszcze nigdy nie było tak wymagające, to jeszcze większa część z nich (77%) twierdzi, iż kierowane przez nich organizacje są zdolne do poprawy tempa wzrostu w obliczu spowolnienia gospodarczego. Najwięcej respondentów (19%) wskazało na rosnące koszty energii oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw (14%) jako główne czynniki wpływające na marże firm na rynku europejskim.

Pomimo tych wyzwań 81% europejskich liderów biznesu uważa, że zarządzane przez nich spółki są dobrze przygotowane do wykorzystania okresu wzrostu po przezwyciężeniu pandemii. „Odporność, którą wykazali się dotychczas liderzy biznesu, może tłumaczyć ich pewność siebie w kontekście zmagań z obecnymi wyzwaniami gospodarczymi, w tym z kryzysem energetycznym, który szczególnie mocno uderzył w Europę” – komentuje Jean-Marc Ollagnier, CEO of Accenture for Europe. „Niemniej jednak stawką, o jaką toczy się gra w przypadku spółek europejskich, jest zachowanie długookresowej konkurencyjności na rynku. Obecne otoczenie makroekonomiczne, cechujące się coraz większą zmiennością, w połączeniu z dynamicznym tempem zmian technologicznych oraz potrzebą przyspieszenia transformacji energetycznej, wymaga od korporacji stałego redefiniowania ich działalności. Dzięki strategii Total Enterprise Reinvention (Kompleksowej Redefinicji Przedsiębiorstwa) europejskie firmy mogą zwiększać swoją konkurencyjność i rozwijać się w długoterminowej perspektywie”, dodaje.

Nakłady na nowoczesne rozwiązania technologiczne są w Europie niewystarczające

Z analizy wyników finansowych prawie 3000 spółek z całego świata wynika, że pomimo wysokiej rentowności wykazywanej przez przedsiębiorstwa europejskie, ich przychody rosną wolniej niż w firmach z Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Aby lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej znajdują się europejskie spółki, autorzy raportu porównali wyniki tych firm z wynikami zaprezentowanymi w sprawozdaniach ich odpowiedników z Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku w sześciu obszarach: pracowników, rozwiązań technologicznych, łańcuchów dostaw i działalności operacyjnej, sprzedaży i klientów, płynności i kosztów oraz zrównoważonego rozwoju.

Z analizy wynika, że spółki europejskie plasują się wyżej od swoich odpowiedników w kategoriach zrównoważonego rozwoju, utalentowanych pracowników i płynności oraz zarządzania kosztami, natomiast pozostają znacznie w tyle pod względem wzrostu sprzedaży i wykorzystania nowoczesnych technologii do zwiększenia swoich przychodów.

Korporacje europejskie wykazują się również bardziej zachowawczym podejściem do wykorzystywania innowacji, przechodzenia na modele biznesowe oparte na technologii i powierzania przywództwa osobom biegle poruszającym się w świecie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w porównaniu ze spółkami z Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Jak przeprowadzić organizację przez rafy kryzysu?

Autorzy raportu zwracają uwagę, że pomimo niezwykłej odporności, jaką wykazały się firmy europejskie w ostatnich latach, muszą one dziś zredefiniować swoją działalność, by sprostać kolejnym wyzwaniom.

„Większość spółek redefiniuje dziś poszczególne obszary swojej organizacji, aby jednak odnieść sukces w środowisku biznesowym, które przechodzi obecnie proces określania się na nowo, firmy będą musiały zmienić wszystkie aspekty swojej działalności, od przyjętych modeli operacyjnych po nowe sposoby pracy. Bezprecedensowe czasy, w których żyjemy, wymagają bezprecedensowej reakcji ze strony europejskich korporacji. Niezbędne w tym celu będzie przyjęcie odważnego i wizjonerskiego podejścia do transformacji, które odrzuci najlepsze dotychczasowe praktyki w celu osiągnięcia nowych granic efektywności. Znajdujemy się w kluczowym momencie, od którego zależy, czy Europa przyszłości stanie się silniejsza”, dodaje Ollagnier.

W raporcie przedstawiono też rekomendacje działań strategicznych, jakie przedsiębiorstwa powinny podjąć:

• Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w celu zredefiniowania własnego modelu biznesowego: Prowadzenie ciągłej i skalowalnej transformacji, m.in. poprzez utworzenie cyfrowego fundamentu w postaci chmury, baz danych i sztucznej inteligencji w celu skalowania nowych procesów, innowacji i rozwiązań w przedsiębiorstwie.

• Przyspieszenie transformacji energetycznej: Działanie w ramach różnych ekosystemów ukierunkowanych na osiągnięcie przez europejską gospodarkę celu zerowej emisji netto oraz zasad obiegu zamkniętego pod kątem zapewnienia sobie konkurencyjności na globalnych rynkach. Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi a rządem, promowanie polityk i zachęt sprzyjających wyrównywaniu szans w skali globalnej i przyspieszeniu realizacji procesów. Przyspieszenie inicjatyw międzybranżowych ukierunkowanych na dekarbonizację oraz wspieranie wdrażania na dużą skalę rozwiązań znajdujących się na wczesnym etapie. Dbałość o poprawę efektywności energetycznej nie tylko w celu przezwyciężania obecnego kryzysu energetycznego, ale także jako długookresowego rozwiązania umożliwiającego zmniejszenie emisji i kosztów.

• Dostosowanie się do nowych potrzeb klientów: Wykorzystanie zarówno ludzkiej, jak i sztucznej inteligencji w celu kompleksowego zrozumienia aktualnych postaw i motywacji klientów. Zaspokajanie ich zmieniających się potrzeb poprzez zastępowanie uniwersalnej oferty bardziej spersonalizowanymi produktami i usługami, rozszerzoną współpracą oraz nowym podejściem do zatrudnianych talentów, technologii i procesów budujących wartość organizacji i lojalność konsumentów.

• Pozyskiwanie i zatrzymywania talentów podstawą strategii biznesowej: Zaangażowanie pracowników w proces redefinicji przedsiębiorstwa i nadanie dyrektorom ds. HR kompetencji do wprowadzania zmian. Zapewnienie współpracy na szczeblu najwyższego kierownictwa firmy i zaangażowanie osób zarządzających spółką w proces redefiniowania organizacji w oparciu o nowe sposoby pracy. Dbałość o pozyskiwanie i rozwój utalentowanych pracowników w oparciu o innowacyjne podejście, z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i danych, w celu dogłębnego i szczegółowego zrozumienie aktualnych i przyszłych potrzeb spółki w obszarze kompetencji. Wprowadzenie w organizacji kultury integracji, dzięki której pracownicy wszystkich szczebli będą mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Metodologia

Raport „Accelerating Europe’s path to reinvention” został opracowany przez Accenture na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 2000 liderów biznesu z Europy (1450), Stanów Zjednoczonych (300) i Chin (250), reprezentujących 12 branż. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 24 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Raport zawiera również analizę wyników finansowych i mocnych stron 2854 spółek z całego świata, w tym 1344 przedsiębiorstw z Europy. Ich mocne i słabe strony zostały przeanalizowane w sześciu obszarach, mających wpływ na rentowność i tempo wzrostu firm: płynność i koszty, sprzedaż i klienci, utalentowani pracownicy, łańcuchy dostaw i działalność operacyjna, zrównoważony rozwój, rozwiązania technologiczne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200