Małżeństwo z rozsądku

Nowe technologie są dzisiaj głównym czynnikiem wpływającym na postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny. Ciągle jednak w Polsce ich wykorzystanie jest niedostateczne. W tej sytuacji CIO w firmach mogą być swoistym motorem innowacyjności.

Większość innowacji na świecie powstaje dzięki zastosowaniu różnego typu technologii, zwłaszcza technologii informatycznych, które we wszystkich branżach i obszarach działania biznesu pełnią rolę podstawową bądź usługową.

Unikanie ryzyka

Im większa firma, tym świadomość CIO jest większa i IT staje się partnerem biznesu. Z naszych doświadczeń wynika, że większość średnich firm stara się unikać ryzyka w tym sensie, że przedsiębiorstwa nie chcą wdrażać najnowszych technologii, wolą pozostać konserwatystami i wdrażać już dobrze znane, sprawdzone, ale niekoniecznie najnowsze technologie. Ponad połowa średnich firm kopiuje rozwiązania podpatrzone w innych organizacjach i u konkurentów, oczekując, że to pozwoli przedsiębiorstwu pozostać konkurencyjnym. Połowa firm z segmentu SMB nie ma w ogóle czegoś, co można by nazwać formalną, udokumentowaną strategią IT.

Marcin Sokołowski, Senior Marketing Manager, CEE Epicor Software

W Polsce bardzo wiele rozwiązań innowacyjnych zostało sfinansowanych przez Unię Europejską w ramach programów wspierających przedsiębiorstwa. Mimo to innowacyjne firmy w Polsce stanowią tylko 25% ogółu firm, podczas gdy w Unii ponad 42%. Większość przedsiębiorstw działających w Polsce buduje swą pozycję konkurencyjną, opierając się na cenie, a tylko 0,2% oferując innowacyjne produkty i usługi. Jednak jest nadzieja, że trend ten będzie się zmieniał.

Pomimo spowolnienia gospodarczego, a może właśnie dzięki niemu, gdyż trudne czasy wymagają zoptymalizowanych działań i skutecznej walki z konkurencją, 40% polskich firm planuje zainwestować w 2009 r. w innowacyjne rozwiązania. Taki jest wynik badania przeprowadzonego w tym roku wśród polskich przedsiębiorstw przez Deloitte i PKPP Lewiatan. Firmy będą podejmować decyzje głównie o inwestycjach unowocześniających produkcję oraz wyroby niż zmieniających marketing.

Czym właściwie jest innowacja? W latach 90. XX wieku powstał przewodnik "Oslo Manual" przygotowany przez OECD, w którym zaprezentowana została metodologia badania innowacyjności. Dzisiaj stanowi ona międzynarodowy standard. Według niej, innowacja to wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu (towaru lub usługi), marketingu oraz organizacji. Innowacyjne jest więc przedsiębiorstwo, które wprowadza do praktyki rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu, marketingu i organizacji - nowe na skalę światową, stosowane już przez konkurentów na świecie, ale niestosowane jeszcze w kraju, stosowane jednakże już przez konkurentów na rynku krajowym, lecz niestosowane do tej pory przez to przedsiębiorstwo.

Bez CIO nie ma innowacji

Nie da się już wprowadzić innowacyjnych rozwiązań w firmie bez wsparcia technologii informatycznych. Technologia jest katalizatorem innowacji w tworzeniu nowych produktów i usług oraz przekształcania modeli biznesowych i operacyjnych Jednak wykorzystanie tego potencjału wymaga połączenia specjalistycznej wiedzy technologicznej z wiedzą z zakresu biznesu i marketingu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200