Mały holding

Szybki rozwój wymusza na Polhicie stworzenie struktur holdingu. Odbędzie się to poprzez wydzielenie z firmy trzech niezależnych działów.

Szybki rozwój wymusza na Polhicie stworzenie struktur holdingu. Odbędzie się to poprzez wydzielenie z firmy trzech niezależnych działów.

Warszawski Polhit jest firmą niewielką, zarówno pod względem liczby zatrudnionych, jak i przychodów, ale różnorodność oferowanych produktów i usług już w najbliższych miesiącach spowoduje daleko idące usamodzielnienie się trzech działów firmy. Docelowo uzyskają one pełną niezależność w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych, będą funkcjonować na zasadzie samofinansowania.

Kierownictwo firmy planuje również utworzenie centrum rozwoju oprogramowania, z siedzibą we Wrocławiu. "Warszawski rynek pracy dla informatyków jest bardzo trudny, liczymy, że poza stolicą łatwiej nam będzie utrzymać dobrych specjalistów" - mówi Janusz Przepiórski, prezes Polhitu. "Domeną centrali pozostanie wyłącznie kształtowanie ogólnej strategii działania. Wzorem dla nas mają być największe polskie firmy informatyczne, również zorganizowane w holdingi. Wiemy, gdzie popełniły błędy, i na nich zamierzamy się uczyć" - dodaje.

Klient przenośny

Działy Polhitu, które wkrótce mają się usamodzielnić, koncentrują swą działalność wokół trzech głównych technologii: systemów identyfikacji, wsparcia sprzedaży hurtowej i półhurtowej, a także gromadzenia informacji. Wszystkie zajmują się przenośnym sprzętem elektronicznym oraz jego oprogramowaniem. Zwiększenie oferty nastąpiło w wyniku zainteresowania zgłaszanego przez klientów firmy na kolejne, dodatkowe produkty.

Zaczęło się od komputerów Psion i oprogramowania inkasenckiego, przeznaczonego np. dla zakładów energetycznych. Ofertę wkrótce poszerzono o systemy dla sieci supermarketów i hurtowni oraz przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży z dostawą do klienta. "Pierwszy kontrakt na dostawę danego typu technologii jest zawsze bardzo zyskowny, ale później pojawiają się konkurenci. Najostrzejsza rywalizacja panuje w dziedzinie systemów obsługi kodów kreskowych, co spowodowało redukcję marży firm informatycznych do ok. 10%. To wielkość porównywalna z rynkiem sprzętu stacjonarnego" - mówi Janusz Przepiórski.

Polhit w 1989 r. zdecydował o wejściu w rynkową niszę rozwiązań dla komputerów przenośnych, dobrą - jak twierdzą przedstawiciele spółki - dla firm, których kapitałem są przede wszystkim interesujące pomysły.

Ograniczenie oferty

Polhit szuka sposobów ograniczenia oferty w każdej kategorii do najważniejszych pozycji, a wydzielenie trzech niezależnych spółek to najważniejszy sposób na osiągnięcie tego celu. Udział własnych produktów i usług stanowi 30-35% przychodów całości firmy. Resztę uzyskuje dzięki umowom z zagranicznymi producentami specjalistycznego sprzętu.

Na lipiec br. zaplanowano uruchomienie rozbudowanej firmowej strony WWW, której rozwój będzie ewoluować w kierunku stworzenia sklepu internetowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200