Mały brat patrzy

LittleBrother służy do monitorowania wykorzystania Internetu przez pracowników. Program firmy Kansmen umożliwia także blokowanie dostępu do wskazanych serwisów WWW.

LittleBrother służy do monitorowania wykorzystania Internetu przez pracowników. Program firmy Kansmen umożliwia także blokowanie dostępu do wskazanych serwisów WWW.

Podłączenie firmy do Internetu niesie ogromne korzyści, ale i poważne zagrożenia. Sieć może absorbować pracowników do tego stopnia, że - buszując po stronach WWW czy uczestnicząc w nie kończących się dyskusjach internetowych - zaczynają zaniedbywać zawodowe obowiązki. Według wielu analiz poświęconych temu problemowi, pracownicy firm podłączonych do Internetu potrafią bezproduktywnie spędzać w przeciętnie pół godziny dziennie.

Dyscyplinę, oprócz formalnych regulaminów, może przywrócić wprowadzenie narzędzi pozwalających na monitorowanie internetowej aktywności pracowników. Narzędzia te tworzą pliki log i raporty, w których zobrazowane są krok po kroku wszystkie sesje, jakie pracownicy prowadzą poprzez firmową sieć. Program LittleBrother firmy Kansmen Corporation to złożone rozwiązanie, pozwalające na stworzenie pełnego systemu nadzoru nad wszystkimi użytkownikami sieci korporacyjnej - zarówno przy połączeniu z Internetem, jak i w sieci intranetowej.

LittleBrother można wykorzystywać do wskazywania użytkowników wykazujących największą aktywność w sieci, najczęściej wybieranych serwisów i stron w Internecie albo intranecie (z podziałem na godziny), uzyskiwania informacji o obciążeniu łącza, ściąganych plikach (downloads), próbach wejścia na zablokowane serwisy WWW czy przekraczania nałożonych na użytkowników limitów czasowych korzystania z Internetu. Program pozwala na dokładne monitorowanie wykorzystania internetowych serwisów pod względem obciążenia łączy i liczby transmitowanych danych.

LittleBrother może także służyć do blokowania dostępu do wskazanych serwisów WWW - przy podziale użytkowników na grupy o różnych przywilejach. W tym celu do programu dołączono bazę danych, która pozwala na kategoryzowanie serwisów WWW w 40 grup tematycznych (sklasyfikowano w niej ponad 500 tys. serwisów WWW). Zestawienie wykazu serwisów WWW, z których korzysta użytkownik, z listą dołączoną do programu pozwala ocenić, na ile produktywne jest wykorzystanie Internetu w firmie. Kupno licencji na użytkowanie programu gwarantuje otrzymywanie aktualizacji bazy serwisów.

Raporty tworzone przez program mogą być importowane do kilku popularnych formatów, w tym do HTML.

--------------------------------------------------------------------------------

LittleBrother

Producent: Kansmen Corp.,http://www.kansmen.com

Dystrybucja: Logos sp. z o.o., tel. (+61) 866 97 17

Platformy: Windows 95/98/NT

Cena: od 295 USD (licencja na 10 użytkowników w wersji bez blokowania dostępu do wybranych serwisów internetowych) lub 495 USD (z blokowaniem); w przypadku dużej liczby użytkowników cena negocjowana indywidualnie


TOP 200