Mały, ale szybko rośnie

Istotnym stymulatorem wzrostu sprzedaży rozwiązań zabezpieczających są wprowadzone ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

Istotnym stymulatorem wzrostu sprzedaży rozwiązań zabezpieczających są wprowadzone ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

Mały, ale szybko rośnie

Rynek bezpieczenstwa w Polsce

IDC - wspólnie z firmą Symantec - przedstawiło wyniki raportu dotyczącego sprzedaży rozwiązań zabezpieczających na świecie i w Polsce. IDC oszacowało, że w 2001 r. wartość sprzedaży usług, sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego wyniosła 32,2 mln USD (132,4 mln zł) i stanowiła 1,2% całego polskiego rynku IT. Firma nie podjęła się jednak prognozowania rozwoju sprzedaży w kolejnych latach. "Polski rynek bezpieczeństwa IT jest zbyt mały, by wiarygodnie prognozować jego rozwój. Można być jed- nak pewnym, że jak każdy ma- ły rynek będzie się on charakteryzować dużą dynamiką wzrostu" - mówi Andrzej Jarosz, dyrektor ds. badań IDC Central Europe.

W porównaniu ze światem

IDC ocenia, że w 2000 r. wartość całego światowego rynku bezpieczeństwa IT wyniosła 14 mld USD, co stanowi ok. 1,4% całego rynku IT (szacowanego w 2000 r. na 998 mld USD). Bardzo podobnie kształtują się proporcje w Polsce - rynek bezpieczeństwa stanowi 1,2% rynku IT.

IDC w badaniach wyróżnia trzy segmenty rynku bezpieczeństwa: usługi (doradztwo, integracja, zarządzanie, szkolenia), oprogramowanie (3A, firewall/VPN, rozwiązania szyfrujące i antywirusowe) oraz sprzęt (biometryczny, firewall/VPN, tokeny i karty chipowe, sprzęt IDS, sprzęt do akceleracji kryptograficznej i dedykowane sieci IP VPN). Największą część światowego rynku bezpieczeństwa stanowią usługi - 48%. Oprogramowanie i sprzęt to odpowiednio: 36% i 16%. W Polsce 50-proc. udział w rynku bezpieczeństwa stanowi oprogramowanie, usługi - 39%, a sprzęt - zaledwie 11%. "Mały udział sprzętu w ogólnej sprzedaży wynika przede wszystkim z jego specjalizacji. Stosowany jest on tylko w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa" - twierdzi Andrzej Jarosz.

Solidny napęd

Według IDC, głównym stymulatorem wzrostu sprzedaży rozwiązań zabezpieczających w Polsce są wprowadzone w ostatnich latach regulacje prawne, dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych oraz związane z nimi dyrektywy i rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Banku Polskiego i Inspektora Nadzoru Bankowego, Prezesa Rady Ministrów oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jak zauważa Andrzej Jarosz, ustawy pełnią także rolę edukacyjną, po raz pierwszy oficjalnie wprowadzając w Polsce termin "polityka bezpieczeństwa".

Głównymi odbiorcami rozwiązań i usług bezpieczeństwa IT są: sektor finansowy (33% w całości zakupów) oraz organizacje rządowe i samorządowe (16%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200