Mało nas

W rankingu Deloitte Touche Tohmatsu European Technology Fast 500 w roku 2002 znalazły się trzy polskie firmy high-tech. Średnia dynamika przychodów uwzględnionych w rankingu firm z sektora technologii, mediów i telekomunikacji wyniosła za trzy ostatnie lata 528%. Najwyżej sklasyfikowany z Polski e-sklep Merlin.pl zajął 27. miejsce.

Prace związane z klasyfikacją koordynowała grupa specjalistów Deloitte Touche Tohmatsu zajmujących się sektorem technologii, mediów i telekomunikacji. W europejskim rankingu Technology Fast 500 uwzględniono prywatne i publiczne firmy technologiczne z Europy Zachodniej i Środkowej, Izraela, Rosji i RPA. Ranking jest oparty na ocenie procentowego wzrostu przychodów w latach 1999-2001.

Średnia dynamika przychodów w okresie trzech lat uzyskana przez 500 zwycięskich firm z sektora technologii, mediów i telekomunikacji wyniosła 528%, a jej rozpiętość wahała się od 33 879% (Danionics A/S, Dania) do 120% (HIQ International , Szwecja). Czterdzieści procent firm zajęło miejsce w rankingu drugi rok z rzędu.

Zobacz również:

W rankingu znalazły się trzy firmy nowych technologii z Polski: Merlin, i Magellan, zajmując odpowiednio pozycje: 27 (1308% średnia stopa wzrostu za trzy ostatnie lata), 223 (279%) i 343 (189%).

Warunkiem udziału w rankingu jest posiadanie własnej technologii przynoszącej „znaczną część” przychodów operacyjnych, wytwarzanie produktu technologicznego lub prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowym kryterium było prowadzenie działalności co najmniej od trzech lat i wykazanie w 1999 r. przychodów na poziomie co najmniej 50 tys. euro oraz posiadania centrali w Europie.

W europejskiej pięćsetce znaleźli się automatycznie zwycięzcy programów Fast 50 z poszczególnych krajów; reszta nominacji była zgłaszana bezpośrednio. Dane mogły być pozyskane również poprzez przeszukanie baz danych o spółkach publicznych.


TOP 200