Mało chętnych na m-commerce?

I-Metria przedstawiła raport dotyczący polskiego rynku m-commerce. Według jego autorów za słaby rozwój tego typu usług w Polsce odpowiadają głównie operatorzy sieci komórkowych.

I-Metria zatytułowała swój raport "mCommerce po polsku - niewykorzystane w pełni możliwości". Zdaniem I-Metrii słaby rozwój m-commerce w Polsce wynika z faktu, że główni gracze na tym rynku - operatorzy komórkowi - utrzymują wysokie bariery wejścia na rynek usług mobilnych dla dostawców treści i usług. Do pozostałych przeszkód zaliczono również postawę operatorów, którzy prowadzą "zachowawczą politykę związana z oceną zysków i strat". Na przeszkodzie stoją także problemy natury prawnej - operatorzy nie mogą np. dokonywać obrotu środkami płatniczymi, oraz organizacyjnej - do których zaliczają np. brak dostatecznie elastycznego systemu bilingowego.

Najważniejszym sposobem płatności w polskim m-commerce jest SMS o podwyższonej cenie, tzw. SMS premium. Jednak ponad połowa respondentów (53%) nie byłaby skłonna skorzystać z tej formy płatności. 77% respondentów odpowiedziało "nie" i "zdecydowanie nie" w odpowiedzi na pytanie, czy byliby skłonni płacić w ten sposób duże kwoty. Większe kwoty byłoby skłonnych płacić SMS-em jedynie 7% ankietowanych. Zdaniem specjalistów z I-Metrii oznacza to konieczność zróżnicowania form płatności. Pytano także o korzystanie z WAP. Zdecydowana większość ankietowanych (90%) nie korzystała z zasobów WAP w ciągu ostatniego roku. Spośród 10% użytkowników WAP, jedynie 3% korzystało z niego codziennie lub prawie codziennie. Do najpopularniejszych usług m-commerce zalicza się korzystanie z informacji o stanie konta bankowego (26,4%) oraz udział w konkursach (24,8%). Płatności za parking wykorzystywało 0,2% ankietowanych, na zakup kodów do wybranych stron internetowych zdecydowało się 3,8% respondentów. Ankietowani użytkownicy wydali średnio w ciągu ostatniego roku 30 zł na SMS-y.

Zobacz również:

Sytuacja na polskim rynku m-commerce ma ulec zmianie już niedługo - zapewnia I-metria. Pierwszą oznaką będzie wypieranie z rynku przez operatorów niezależnych agregatorów treści i usług dla użytkowników komórek (jak wapster.pl czy supersms.pl). Według danych I-metrii kilku działających w Polsce agregatorów zdobyło, i to raczej niewielkim kosztem, kilkaset tys. klientów. Najsłabszym ogniwem m-commerce pozostają dostawcy treści i usług. W efekcie, w przypadku najaktywniejszego polskiego operatora, liczba oferowanych usług nie przekracza obecnie 150.

Autorzy raportu przyjęli definicję m-commerce, według której jest to model sprzedaży usług i dóbr materialnych, w którym urządzenie przenośne jest wykorzystywane przynajmniej na jednym etapie dokonania transakcji - zamówienia usługi, jej dostarczenia lub dokonania tym kanałem płatności. I-metria wyróżniła w badaniu 5 rodzajów m-commerce: sprzedaż dóbr niematerialnych (obrazki, loga, itp.), komunikacja niegłosowa (SMS, MMS, chat), sprzedaż dóbr materialnych, informacji, oraz reklamę i promocję kierowane na telefony komórkowe.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200