Mali muszą iść drogą dużych

Przedsiębiorcom z małych i średnich firm w Polsce potrzebna jest wciąż wiedza, co w biznesie mogą przynieść dobrze wybrane i wdrożone narzędzia informatyczne. Zwiększenie tej wiedzy to cel projektu SZOK.

Autorom unijnego projektu, realizowanego przez Krajową Izbę Elektroniki i Telekomunikacji, przyświeca przekonanie, że polskim menedżerom sektora MMSP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) potrzebny jest prawdziwy "szok". Muszą oni uświadomić sobie, że szansa rozwoju przedsiębiorstw i zwiększenia efektywności działania leży w świadomym i efektywnym wykorzystaniu do zarządzania przedsiębiorstwem informatyki. Poza uświadomieniem sobie tej możliwości, muszą również wiedzieć, jakie oprogramowanie jest im potrzebne i jak najlepiej je wykorzystać do zwiększenia efektywności zarządzania. Upowszechnienie tej wiedzy, to jedno z głównych zadań postawionych przed projektem SZOK.

Czas na rewolucję

Projekt realizowany jest w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 2007-2013, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym". Celem projektu jest zbudowanie oferty proinnowacyjnych usług informatycznych, które firmom mikro, małym i średnim pomogą w bezinwestycyjny sposób podnieść swoją konkurencyjność na rynku. Idea projektu zakłada dostarczenie menedżerom z sektora MMSP nie tylko narzędzi, ale także wiedzy do tego, aby efektywnie zarządzać swoim biznesem przy użyciu informatyki.

Potrzeba realizacji projektu SZOK wzięła się z przekonania, że to właśnie w przedsiębiorstwach sektora MMSP, stanowiącego główny motor wzrostu gospodarczego w Polsce, tkwią ogromne pokłady niewykorzystanej produktywności. Jej znaczący wzrost może się wziąć ze świadomego wykorzystania w zarządzaniu profesjonalnych narzędzi informatycznych.

Tymczasem z badań przeprowadzonych przez KIGEiT i udostępnionych w ramach projektu KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie korzystają z nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych podnoszących jakość i efektywność zarządzania. Nie oznacza to, że firmy te nie mają komputerów lub dostępu do Internetu. Wręcz przeciwnie - 93% przedsiębiorstw sektora MMSP posiada komputery, a 90% dostęp do Internetu. Większość korzysta z poczty elektronicznej w celach biznesowych, niemal połowa ma swoje strony internetowe, a ponad 50% firm ma dostęp do łączy szerokopasmowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa są więc wyposażone w komputery i mają dostęp do Internetu, ale komputery wykorzystywane są wciąż głównie jako zaawansowane maszyny do pisania, a Internet służy do komunikacji lub jako wyszukiwarka. Posiadanie komputerów i dostęp do Internetu nie oznacza korzystania z zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Dostęp do wiedzy i narzędzi

Rozwiązania wypracowane w ramach projektu SZOK mają pozwolić polskim przedsiębiorcom przełamać te bariery. Do dyspozycji menedżerów będzie oddanych kilka elementów:

- optymalne modele działania zapisane w otwartym standardzie

- aplikacja umożliwiająca zarządzanie obiegiem informacji i gromadzenie wiedzy w firmie, dostępna w modelu SaaS

- dostęp do zasad bezpiecznego przechowywania informacji

- moduły e-learningowe i materiały informacyjno-szkoleniowe ukierunkowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej firm sektora MMSP

- biblioteka modeli organizacyjnych opisujących strukturę, definicje procesów i standardy dokumentów - modele w formie elektronicznej i papierowej

- baza wiedzy do świadczenia usług doradczych z zakresu podnoszenia efektywności firm sektora MMSP

- materiały informacyjne i szkoleniowe o metodach efektywnego zarządzania firmą dla kadry zarządzającej sektora MMSP.


TOP 200