Mali dojrzewają do korzystania z IT

Nadal zdarza się, że przychodzą do nas małe lub średnie firmy i mówią, że chcą system CRM. Okazuje się jednak, że nie do końca wiedzą, czym on jest i do czego służy, a co gorsza, nie wiedzą, do czego ma służyć w ich firmie, jakie procesy obejmować i wspierać. Chcą go, bo... wszyscy o nim mówią i go mają.

Malwina Narwicz, dyrektor sprzedaży do sektora MSP w Oracle Polska

Jest coraz więcej małych i średnich firm, które kreatywnie szukają w informatyce obszarów wzrostów przychodów i zniesienia kosztów oraz zmian mechanizmów swojej działalności. Tak się dzieje i w sieciach gabinetów dentystycznych, grupach zakupowych czy autonomicznych przedstawicielstwach dużych firm zagranicznych.

Stanisław Leszczyński, Channel and Mid Market Manager EMC Poland

Zdarza się, że mała czy średnia firma jest zainteresowana systemem CRM, ale mówi, że jest on dla niej za duży. Może wtedy skorzystać z rozwiązania on demand i nie ma już np. problemu administrowania systemu czy definiowania procesów.

Andrzej Amanowicz, dyrektor konsultingu sprzedaży aplikacji Oracle w Polsce i krajach bałtyckich

KOMENTARZ PARTNERSKI

Małe i średnie przedsiębiorstwa to siła napędowa polskiej gospodarki. Generują niemal połowę PKB i rosną dynamiczniej niż firmy z innych sektorów. Wzrost ten jest widoczny również po stronie wydatków informatycznych. Dynamika inwestycji informatycznych MSP jest niemal dwukrotnie wyższa niż w sektorze dużych firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa są ważne dla EMC i już w tym momencie sprzedaż dla tego sektora stanowi 25% całości sprzedaży, a w ciągu 3 nadchodzących lat będzie to połowa przychodów firmy. EMC dostarcza dla sektora MSP rozwiązania zarządzania i zabezpieczenia danych, specjalnie przygotowane do spełnienia specyficznych wymogów odbiorów, zoptymalizowane kosztowo, proste w instalacji i obsłudze i kompatybilne z infrastrukturą IT. Dzięki temu, że pochodzą ze środowiska typu Enterprise, zachowują najwyższe parametry wydajnościowe, bezpieczeństwa i są skalowalne. Najczęściej sprzedawane produkty służą wirtualizacji, zabezpieczeniu i przechowywaniu danych oraz archiwizacji. Ponadto EMC aktywnie uczestniczy w inicjatywach promujących rozwiązania oparte na chmurze. Cloud computing jest przyszłością, a technologie zarządzania danymi dostarczane przez EMC idealnie wpisują się w ten trend.

Stanisław Leszczyński, Channel and Mid Market Manager EMC Poland

KOMENTARZ PARTNERSKI

Dla sektora MSP Oracle posiada bardzo bogatą ofertę. Jednym z jej podstawowych elementów są produkty technologiczne w niskobudżetowych wersjach Standard Edition. Oracle Database 11g Standard Edition opiera się na tym samym motorze relacyjnym co wersja Enterprise, zatem gdy firma urośnie, może z łatwością wykonać migrację do tej najbardziej rozwiniętej wersji bazy Oracle. Wśród klientów rynku MSP dużym zainteresowaniem cieszy się także pakiet Oracle Business Intelligence oraz system zarządzania treścią Universal Content Management. Oracle oferuje dla MSP te same pełnowartościowe wersje tych produktów co dla dużych korporacji, jedynie z niewielkimi ograniczeniami dotyczącymi liczby użytkowników. Z kolei dla aplikacji Oracle zmniejszamy barierę finansową i organizacyjną, oferując oprogramowanie w trybie hostingu (on demand) oraz rozwiązania Oracle Business Accelerators (OBA). Typowe wdrożenie OBA trwa 2-4 miesięcy i polega na dodawaniu do predefiniowanych procesów specyfiki firmy - takiej jak struktura, zestaw wyrobów czy grupy klientów. OBA wdrażane jest przez partnerów Oracle Polska - przykładem może być firma Fideltronik, która wdrożenie systemu obsługi produkcji dla Magnetic Technology Systems realizuje zaledwie w 3 miesiące. OBA dotyczy nie tylko systemu EBS, ale jest także oferowany dla innych pakietów, np. OBA dla JDE wdrażane jest przez firmę Hogart.

Andrzej Amanowicz, dyrektor konsultingu sprzedaży aplikacji Oracle w Polsce i krajach bałtyckich


TOP 200