Małe terminale na dużą odległość

PAGI S.A. umożliwia połączenie oddziałów firmy drogą satelitarną.

PAGI S.A. umożliwia połączenie oddziałów firmy drogą satelitarną.

W marcu br. PAGI S.A., należąca do holdingu Optimus S.A., uruchomiła system satelitarny działający w technologii VSAT (Very Small Aperture Terminal), wykorzystujący do łączności anteny satelitarne o małych średnicach (ok. 1 m). Do tej pory systemy łączności satelitarnej wykorzystywane były głównie w celu transmisji sygnałów telewizyjnych oraz w międzynarodowej komunikacji telefonicznej. System VSAT udostępnia tego typu usługę indywidualnym użytkownikom, małym i dużym firmom komercyjnym, instytucjom administracji rządowej oraz innym organizacjom.

Pierwsza sieć zrealizowana przez PAGI w technologii VSAT połączyła firmy należące do holdingu Optimusa. Obecnie PAGI świadczy też swoje usługi urzędom wojewódzkim w Krakowie i Koszalinie oraz dwóm oddziałom (warszawskiemu i poznańskiemu) IBP Międzynarodowego Banku w Polsce S.A. "Nasza firma oferuje usługi, takie jak: transmisja danych, analiza stanu telekomunikacyjnego, budowa i administracja sieci korporacyjnych" - informuje Andrzej Kasprzyk z PAGI S.A.

Zasięg: Europa

Łączność dla PAGI zapewniona jest przez satelitę Eutelsat II F2. "Mamy licencję na transmisję danych w Polsce i w ruchu międzynarodowym" - zapewnia Edward Filipczyk z PAGI S.A. - "Dzięki satelicie Eutelsat możemy podłączać rozproszone biura naszych klientów na obszarze całej Europy - od Uralu po Wyspy Kanaryjskie".

W skład systemu satelitarnego VSAT wchodzą m.in.: transponder satelitarny (odpowiedni, wydzierżawiony kanał radiowy na satelicie) i centralna stacja satelitarna, w skład której wchodzą antena o dużej średnicy (od kilku do kilkunastu metrów), nadajnik/odbiornik, modulatory i szyfratory oraz koncentrator (hub) zestawiający logiczne

połączenia między terminalami klientów PAGI. Stacja ta zarządza całym systemem, monitoruje pracę terminali oraz rejestruje i taryfikuje ruch telekomunikacyjny.

Stacja centralna systemu satelitarnego PAGI wyposażona jest w antenę o średnicy 4,5 m. Firma przewiduje wymianę anteny na większą, o średnicy 6,1 m, co pozwoli na rozbudowę systemu do przewidywanej całkowitej przepustowości rzędu 7 Mbps oraz umożliwi podłączenie do systemu kilku tysięcy terminali. Stacja centralna, w której mieści się czasza anteny satelitarnej, znajduje się pod Warszawą. Wkrótce będzie ona połączona światłowodem o przepustowości 34 Mbps z centralą PAGI na ulicy Marynarskiej w Warszawie.

Podłączenie do systemu

We wszystkich oddziałach firmy klienta systemu PAGI instalowane są końcówki systemu transmisji - terminale VSAT.

Odpowiedzialne są one za konwersję sygnału cyfrowego na sygnał radiowy o odpowiedniej częstotliwości. Sygnał taki przesyłany jest przez podłączoną do terminala antenę do satelity.

Standardowym rozwiązaniem oferowanym klientom w celu podłączenia się do sieci satelitarnej transmisji danych są terminale satelitarne PES (Personal Earth Station) 6000 lub 8000. PES 6000 może być wyposażony - w zależności od potrzeb - w kartę typu CPC z dwoma portami szeregowymi: asynchronicznym i X.25 (opcjonalnie do czterech portów szeregowych) bez możliwości podłączenia sieci LAN lub w kartę typu IPC ENET z podobną konfiguracją, ale umożliwiającą podłączenie sieci LAN standardu Ethernet.

Terminal PES 8000 ma jeden port LAN (interfejs Ethernet lub TokenRing), jeden faks/modem oraz 16 portów danych. Transmisja odbywa się zgodnie z protokołem V.24.

Połączenia między sieciami klienta realizowane są w technologii mostkowej, gdzie mostkiem jest stacja centralna systemu PAGI i satelita. Dane wysłane przez terminal klienta trafiają do satelity, który przesyła je automatycznie do centrali systemu PAGI. Tam określany jest dalszy tor trasy - sygnał ponownie zostaje wysłany do satelity i odbity trafia do punktu przeznaczenia. Oznacza to, że sygnał pokonuje dwa razy trasę ziemia-satelita-ziemia.

"W celu wyeliminowania podwójnego skoku przez satelitę i związanego z tym opóźnienia, które w jedną stronę wynosi ok. 0,3 sek., proponujemy klientom podłączenie ich centrali do naszej stacji centralnej za pomocą sztywnego łącza. W tym przypadku transmisja przechodziłaby przez satelitę tylko raz" - informuje Edward Filipczuk.

Przepustowość linii

Obecnie transmisja między terminalem klienta a stacją bazową odbywa się z przepustowością 64 lub 128 Kbps (w przyszłości także 256 Kbps), natomiast między stacją centralną a terminalami współdzielony jest kanał o szybkości transmisji 512 Kbps (kanał na satelicie). "Jak na razie wystarcza nam łącze satelitarne 512 Kbps. W przyszłości, jeśli będzie zapotrzebowanie, możemy wykupić łącze nawet 2 Mbps " - zapewnia Andrzej Kasprzyk.

Jak oświadczyli przedstawiciele firmy, w każdej chwili możliwe jest też określenie tzw. przepustowości gwarantowanej - szerokości pasma, jakie klient będzie miał zawsze zapewnione.

Na razie transmisja odbywa się na dwa sposoby. Jeden to tzw. transaction reservation, który polega na wysłaniu prośby o odpowiednie pasmo i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi przesyła dane. W drugim przypadku na "sztywno" wydziela się odpowiednie pasmo (strumień), przez który dokonywana jest transmisja.

Szybkość transmisji asynchronicznej na modemowym porcie dostępowym (linia dzierżawiona) wynosi 19 200 bps, a synchronicznej - 64 Kbps. W sieciach LAN w przypadku wykorzystania interfejsu Ethernet szybkość transmisji wynosi 10 Mbps, a interfejsu TokenRing 4-16 Mbps. Cena usług PAGI nie jest uzależniona od przepustowości łącza, jedynie od liczby przesłanych bajtów.

Internet

Od kwietnia br. PAGI S.A. oferuje w Warszawie dostęp do Internetu za pośrednictwem standardowych linii telefonicznych (modemy 28 800 bps - standard V.34). Do końca br. w ten sam sposób klienci będą mogli podłączyć się do tej sieci także w kilku innych miastach wojewódzkich. Niezależnie od tego firma oferuje dostęp do Internetu w

ramach systemu satelitarnego VSAT. Obecnie PAGI ma linię dzierżawioną 64 Kbps i podłączona jest do sieci NASK.

"Oferujemy dostęp dial-up za 50 zł miesięcznie bez limitu czasu dostępu" - stwierdził Edward Filipczuk. Dla klientów korzystających z systemu VSAT dostęp do Internetu jest oferowany w ramach abonamentu.


TOP 200