Małe i średnie przedsiębiorstwa – zaawansowana cyfryzacja i innowacyjność

Computerworld Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw radzi sobie zaskakująco dobrze, nawet w trudnych czasach pandemii. Nie ma wątpliwości, że jednym z najważniejszych czynników sukcesu jest transformacja cyfrowa. W naszym badaniu sprawdziliśmy, w jaki sposób organizacje podchodzą do cyfryzacji, jakie mają najważniejsze wyzwania i plany związane z wykorzystaniem technologii.

Wyniki napawają optymizmem – ponad jedna trzecia firm deklaruje wysoki poziom zaawansowania w procesach cyfryzacji biznesu, a co czwarta - właśnie wdraża nową cyfrową strategię.

Chmura w centrum strategii

Jednym z filarów transformacji cyfrowej jest chmura. Wśród małych i średnich firm najpopularniejszy jest model SaaS – aż 85% użytkowników chmury korzysta z aplikacji dostarczanych online, zarówno z usług biurowych i komunikacyjnych, jak systemów biznesowych klasy enterprise. Coraz popularniejszy jest też model PaaS.

Małym firmom często brakuje kompetencji chmurowych i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazuje się pozyskanie ich na zewnątrz – np. w postaci wsparcia merytorycznego i technicznego dostawcy rozwiązania. Firmy oczekują doradztwa w zakresie planowania i wdrożenia strategii, a także migracji zasobów do chmury.

Przedsiębiorstwa decydują się na rozwiązania w zakresie przechowywania danych w chmurze, aby rozwiązać różne problemy. W przypadku MŚP wykorzystują one chmurę, np. w celu obniżenia kosztów. Niezależnie jednak od czynników decydujących o tym wyborze, wspólnym mianownikiem dla nich jest kwestia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych - Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami to zawsze aktualne wyzwania – dla ok. jednej czwartej firm ważny jest poziom bezpieczeństwa chmury i jej zlokalizowanie na terytorium Polski.

Ponad 90% uczestników naszego badania wykorzystuje możliwości chmury w zakresie wsparcia już działających procesów biznesowych – np. w obszarze dostarczania aplikacji biznesowych do obsługi klientów czy zarządzania zasobami firmy.

Najważniejszą korzyścią, którą przynosi korzystanie z chmury jest dla jednej trzeciej przedstawicieli MŚP możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności, bez konieczności angażowania z góry nadmiernych środków na infrastrukturę i zarządzanie IT. Dla co czwartego respondenta, chmura to także dostęp do najnowszych, stale aktualizowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które w innym modelu nie byłyby dostępne dla małej firmy, bez dużego budżetu na IT. Firmy bardzo uważnie przyglądają się kwestii zabezpieczeń – w MŚP zwykle nie ma osobnego działu bezpieczeństwa, a specjaliści w tej dziedzinie to ogromny koszt. Dlatego co czwarty przedstawiciel sektora małych i średnich firm ceni sobie fakt, że dostawcy chmury gwarantują najwyższy standard zabezpieczeń.

Dobre wyniki w trudnej sytuacji

Sektor MŚP dobrze znosi sytuację związaną z pandemią. Niemal 40% uczestników naszego badania deklaruje, że w ich organizacjach nie nastąpiły cięcia wydatków inwestycyjnych na IT i cyfryzację biznesu, jednak budżety na te cele nie zostały także zwiększone. Jedynie 25% firm ograniczyło wydatki na IT. Co piąty uczestnik badania uważa, że pandemia przyspieszyła cyfryzację, prawdopodobnie przyczyniła się do tego konieczność przejścia na pracę zdalną. Małe i średnie przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu dostrzegają związek inwestycji w nowe technologie z możliwościami szybszej reakcji na zmiany rynkowe i potrzeby konsumentów - w 14% firm w ostatnich miesiącach wzrosła rola działu IT.

Cyfrowa transformacja nie jest możliwa bez zoptymalizowanej i wydajnej infrastruktury IT – to jeden z wniosków badania Computerworld. Sprawne przeprowadzenie transformacji nie może się udać bez aktywnego wsparcia i udziału zarządu firmy. Dlatego tak istotne jest, aby biznes w organizacji rozumiał nie tylko samą potrzebę cyfryzacji ale także jej potencjalne konsekwencje i konkretne korzyści, które przynosi. Bardzo ważna jest też współpraca z odpowiednimi partnerami technologicznymi, a także pozyskiwanie nowych kwalifikacji przez pracowników. Aż 97% respondentów uważa, że sprawniejsze przetwarzanie danych jest ważnym czynnikiem przyspieszającym transformację cyfrową.

Strategiczne wyzwania

Jakie wyzwania przewidują decydenci IT na najbliższy czas? To przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego i zapewnienie ciągłości działania. Jest to także kluczowy czynnik w definiowaniu ogólnej strategii IT. Istotna będzie również optymalizacja i reorganizacja działu IT, tak aby lepiej odpowiadać na potrzeby biznesu oraz obniżenie kosztów związanych z technologią. Co trzeci uczestnik naszego badania ma świadomość, że jego zadaniem jest aktywny udział w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy dzięki rozwiązaniom technologicznym.Cyfryzacja, chmura i nowe technologie

Pobierz raport „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji” i poznaj szczegółowe dane.

Pobierz materiał!