Mała Księgowość dla małych firm

Altkom Matrix rozszerzył ofertę programów finansowo-księgowych o pakiet obsługujący małe podmioty gospodarcze.

Altkom Matrix rozszerzył ofertę programów finansowo-księgowych o pakiet obsługujący małe podmioty gospodarcze.

Mała Księgowość 1.0 jest przeznaczona dla użytkowników, którzy są zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ustawowych ewidencji i rejestrów. Poszerza on ofertę programów Altkom Matrix o obsługę małych podmiotów gospodarczych i jest uzupełnieniem zestawu Symfonia dla Windows. Instalacja pakietu jest prosta, a dokumentacja wyczerpująca. Program działa pod kontrolą Windows (także NT Workstation 4.0) i zajmuje na dysku ok. 4 MB.

Księga Przychodów i Rozchodów

Zasadniczą częścią Małej Księgowości jest komputerowa Księga Przychodów i Rozchodów, która, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzi informacje o operacjach gospodarczych oraz generuje zestawienia i wydruki, takie jak deklaracja VAT-7 lub PIT-5. Rozpoczynając pracę z pakietem, trzeba określić rodzaj prowadzonej działalności i związane z nią formy prowadzenia ewidencji, a więc sposób rozliczania podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany, KPiR) oraz podatku od towarów i usług VAT (płatnik lub zwolniony). Aplikacja umożliwia zachowanie płynności ewidencjonowania zarówno przy przejściu z ryczałtu na zasady ogólne, jak też w przypadku utraty podmiotowego zwolnienia z rozliczania podatku od towarów i usług, czyli konieczności przejścia podatnika na ewidencję VAT.

Praca z pakietem

Zaletą Małej Księgowości jest możliwość bezbłędnego i szybkiego wprowadzania danych źródłowych. Program automatycznie tworzy rejestry na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu, ma zgodny z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych spis źródeł przychodów (np. najem, dzierżawa, wynagrodzenia z zagranicy), a dzięki dobrze zaprojektowanym formatkom, pozwala uniknąć błędów związanych z omyłkowym wprowadzeniem zapisu do niewłaściwej kolumny księgi.

Program wyposażono w liczne ściągawki, takie jak spis klientów i dostawców, lista banków, zdarzeń gospodarczych, oraz oferuje funkcje typowe dla większych systemów. Umożliwia on rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego, sumowanie przychodów pochodzących z różnych źródeł, prowadzenie ewidencji szczegółowej niż wymagana przepisami, zawiera mechanizmy ułatwiające rozliczenie podatku ze sprzedaży nieewidencjonowanej oraz funkcje do kontroli przeszłych rozliczeń podatkowych.

Ciekawą cechą programu jest, to że informacja o aktualnych kwotach podatku dochodowego i VAT pojawia się natychmiast po wprowadzeniu dokumentu. Program generuje niezbędne raporty i zestawienia oraz zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych. Za jego pomocą można sporządzać wydruki formularzy ewidencyjnych, tworzyć pełną lub skróconą księgę przychodów i rozchodów oraz wypełniać formularze urzędowe, takie jak deklaracje podatkowe, przekazy lub przelewy. Pakiet jest dobrze zabezpieczony - dostęp do funkcji i informacji jest związany z uprawnieniami użytkownika.

Uzupełnia go ponadto zestaw programów narzędziowych, zawierający m.in.: Archiwistę (kopie bezpieczeństwa), Administratora dostępu i Edytor formularzy. Szczególnie ważny jest ostatni z tych modułów, który pozwala na przystosowanie programu do faktycznych rozmiarów i układów urzędowych druków.

Mała Księgowość jest głęboko sparametryzowana, a jej wewnętrzny system pomocy dostarcza m.in. informacji o aktualnie obowiązujących ustawach, przepisach i rozporządzeniach wraz z komentarzem. Program umożliwia eksport danych do arkusza Excel i ma wbudowany moduł wspomagający rozliczanie przebiegów samochodu osobowego.


TOP 200