Majówka z MFG/PRO

Polska premiera MFG/PRO w wersji 8.5 - zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRP II - zapowiadana jest na początek maja br.

Polska premiera MFG/PRO w wersji 8.5 - zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRP II - zapowiadana jest na początek maja br.

Co usprawnia MFG/PRO

Moduły logistyczne, obsługujące przepływ towarów w przedsiębiorstwie

Narzędzia planowania inwestycyjnego

Moduły do rozliczania i planowania wydatków związanych z usługami

Przetwarzanie rachunków i dokonywanie płatności

Obsługę firm działających na rynkach międzynarodowych

W tym roku dwa polskie przedsiębiorstwa zdecydowały o zakupie i instalacji zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie MFG/PRO amerykańskiej firmy QAD. Za niecałe dwa miesiące na rynek trafi nowa wersja systemu, przystosowana do polskich przepisów gospodarczych. Zawiera modyfikacje zarówno ogólnoświatowe, jak i lokalne. Aktualizacja będzie oferowana bezpłatnie w przypadku gdy klient wykupi polisę serwisową w wysokości 15% wartości oprogramowania, zapewniającą wsparcie techniczne.

Nowoczesność na życzenie

Jak twierdzą przedstawiciele producenta, klienci użytkujący MFG/PRO 8.3 - poprzednią wersję systemu - zgłaszali wiele sugestii, co do możliwości wzbogacenia nowego oprogramowania. Firma QAD zdecydowała, że najwięcej usprawnień wprowadzi do obsługi przepływu towarów w przedsiębiorstwie i na zewnątrz, czyli do modułów związanych z logistyką. Zmodyfikowano m.in. takie elementy systemu, jak zarządzanie dostawami, dystrybucją, składami. Nowe narzędzie planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie ma umożliwić skuteczniejszą niż dotychczas koordynację wielkości wytwarzania, zapasów, materiałów i innych zasobów niezbędnych do produkcji, również w przypadku firm składających się z wielu zakładów.

Najistotniejszą zmianę w porównaniu z dotychczasową wersją systemu wprowadzono w module rozliczania i rejestracji usług, świadczonych przez lub na rzecz danego przedsiębiorstwa (Service/Support Management). Ma on umożliwić lepsze planowanie i kontrolę wydatków ponoszonych w związku z coraz większym wykorzystaniem usług w przedsiębiorstwach. Producent zapowiada również redukcję kosztów poprzez zastosowanie nowego mechanizmu przetwarzania rachunków i dokonywania płatności (Evaluated Receipts Settlement). Nowa wersja jest lepiej przystosowana do wymagań rynków międzynarodowych, np. dzięki wykorzystywaniu różnych sposobów prezentacji i raportowania wielkości oraz zestawień wyrażonych w różnych walutach, a także poprzez możliwość tworzenia raportów standardu Intrastat. Standard ten dotyczy handlu między państwami należącymi do Unii Europejskiej.

Polska specyfika

Polska wersja 8.5 systemu MFG/PRO zawiera ponad 20 elementów charakterystycznych dla polskiego rynku. Większość specyficznie polskich modyfikacji to rozwiązania finansowo-podatkowe. MFG/PRO 8.5 jest kierowany do tej samej grupy odbiorców, co dotychczas, a czterema podstawowymi branżami pozostaną przemysły: motoryzacyjny, spożywczy, elektrotechniczny i farmaceutyczny.


TOP 200