Mainframe na nowo

Gdy projektowano systemy klasy mainframe, najważniejszym zadaniem było zapewnienie niezawodnej obsługi wielu różnych zadań w tym samym czasie.

Dzisiaj komputery te ewoluowały, ale nadal są jednymi z najsprawniejszych maszyn przy bardzo silnym obciążeniu transakcyjnym. Chociaż maszyny UNIX oferują wysoką niezawodność, nie potrafią obsłużyć zadań, które wiążą się z przesyłaniem bardzo dużej ilości danych - typowym odbiorcą technologii mainframe jest zatem sektor finansowy (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe), korporacje oraz średnie firmy, które eksploatują aplikacje o silnym obciążeniu transakcyjnym. Przewagą komputerów klasy mainframe jest przystosowanie do masowego obciążenia operacjami wejścia/wyjścia, dzięki temu, że nie polegają na pojedynczym podsystemie I/O, jak w maszynach klasy x86. Chociaż przy obliczeniach naukowych lub inżynierskich nie mogą równać się wydajnością CPU z rozległym klastrem, w zastosowaniach transakcyjnych wykażą swoją wyższość. Ważną zaletą mainframe jest ich niezawodność oraz dobra obsługa silnego obciążenia.

Paulo Carvao, wiceprezes działu sprzedaży Systemów z w firmie IBM mówi: "Maszyny te są zaprojektowane do ciągłej pracy blisko swojego maksymalnego obciążenia, dla takiego komputera praca przez cały czas niemal na 100% możliwości jest stanem normalnym".

Java na mainframe

Technologia mainframe ma bogatą historię i jest kojarzona ze starymi aplikacjami, które wymagały specjalnej wiedzy i są trudne w obsłudze, co z kolei skutkuje problemami ze starzejącą się kadrą. O ile problemy te dotyczyły głównie aplikacji napisanych w starszych językach programowania, takich jak COBOL, sama technologia mainframe ewoluowała zgodnie z potrzebami dzisiejszych firm. Na maszynach mainframe można uruchamiać aplikacje napisane w języku , konsolidować rozwiązania w systemie Linux, włącznie ze zintegrowanym zarządzaniem, pracują tam standardowe bazy danych.

Częścią systemów zarządzanych za pomocą zEnterprise mogą być także serwery klasy blade. Paulo Carvao mówi: "Chociaż nie ma technicznych przeciwwskazań do objęcia tym zarządzaniem systemów i aplikacji pracujących pod kontrolą Microsoft Windows, potrzeba biznesowa w tym kierunku jest bardzo niewielka - obecnie najważniejszy trend konsolidacji w świecie mainframe dotyczy aplikacji, które pracują w systemie Linux".

Aby ułatwić korzystanie z systemów klasy mainframe, opracowano rozwiązania dostępu wykorzystujące technologie webowe, co sprawia, że to środowisko staje się o wiele łatwiejsze w pracy. Ciekawostką jest specjalnie przygotowane przez producenta środowisko deweloperskie, zawierające komplet niezbędnego oprogramowania do tworzenia aplikacji, a także emulator mainframe - wszystko zainstalowane na laptopie.

Konsolidacja aplikacji

Naturalną tendencją firm jest konsolidacja zasobów, przy czym technologia mainframe wcale nie jest wyjątkiem. Nie zawsze opłaca się jednak konsolidowanie wszystkich aplikacji. Jeśli firmowa aplikacja nie jest połączona z żadną mocno obciążoną bazą, przechowującą główne informacje w organizacji, nie podlega ścisłej integracji wymagającej wymiany dużej ilości danych, konsolidowanie w obrębie mainframe nie będzie opłacalne.


TOP 200