Magic w siódmym wydaniu

Odbyła się polska premiera najnowszej wersji narzędzia do szybkiego tworzenia aplikacji Magic 7.1.

Odbyła się polska premiera najnowszej wersji narzędzia do szybkiego tworzenia aplikacji Magic 7.1.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się polska premiera najnowszej wersji pakietu do szybkiego tworzenia aplikacji (RAD). Prawie 200 słuchaczy miało okazję zapoznać się z nowymi cechami tego pakietu, wznoszącego na nowy poziom metodę bezkodowego tworzenia aplikacji bazodanowych.

Bez pisania kodu

Magic 7.1 jest promowany jako narzędzie nowej generacji, pozwalające na tworzenie aplikacji klient/serwer w dowolnym środowisku sprzętowym i systemowym oraz na dowolnych bazach danych. Tablicowe podejście do tworzenia aplikacji polega na zadawaniu parametrów, operacji, określaniu zbiorów danych i zapisywaniu wyników w pliku sterującym - centralnym repozytorium Magica. Nie trzeba pisać nowego kodu, choć wymaga opracowania dobrej wizji aplikacji oraz posiadania solidnej znajomości narzędzia, aby dokładnie poznać zależności między różnymi tabelami, definiującymi aplikację.

Plik kontrolny jest wykonywany za pomocą tzw. maszyny Magica, która pełni rolę interpretera poleceń z tego pliku. Maszyna wirtualna ma wbudowane niezbędne narzędzia do tworzenia nawet bardzo skomplikowanych aplikacji. Programista włącza, wyłącza lub obarcza warunkami wykonywanie poszczególnych funkcji maszyny wirtualnej, korzystając z tabel i okienek dialogowych. Indywidualne funkcje są programowane dynamicznie. Programista nie traci czasu na powtarzane czynności, co jest typowe dla języków programowania 3GL. Eli Gonen, dyrektor firmy Magic Software Entreprise (MSE), porównał mechanizm pracy Magica do pracy maszyny wirtualnej Java, ale - jego zdaniem - w przeciwieństwie do niej, Magic nie wymaga pisania kodu.

Wsparcie narodowe

Środowisko programistyczne Magica działa w Windows 95 i Windows NT. Run-time, czyli maszyna wirtualna Magica do Windows, pozwala na korzystanie z OLE 2 w celu wywołania aplikacji biurowych, przekazania danych lub połączenia z pocztą elektroniczną. Maszyna wirtualna Magica, działająca jako serwer aplikacji, jest dostępna na większości platform unixowych, Windows NT, IBM AS/400, Novell NetWare.

Istotną cechą Magica 7 jest mocne wsparcie dla języków narodowych: przeniesienie aplikacji do innego języka polega na tłumaczeniu zawartości pliku tekstowego z informacjami i tekstami z oryginalnej aplikacji.

W celu ułatwienia procesu tworzenia aplikacji MSE zawarł porozumienie z firmą Popkin Software, udostępniając zawartość swego repozytorium w pakiecie do modelowania System Architect.


TOP 200