Magic 9 - środowisko z serwerem aplikacyjnym

Pakiet narzędziowy Magic, od pojawienia się jego pierwszej wersji w 1986 r., wyróżnia się unikatowym podejściem do opracowania aplikacji: definiowanie logiki odbywa się poprzez wypełnianie pozycji we wzajemnie powiązanych tabelach, tworząc w ten sposób plik sterujący aplikacji.

Pakiet narzędziowy Magic, od pojawienia się jego pierwszej wersji w 1986 r., wyróżnia się unikatowym podejściem do opracowania aplikacji: definiowanie logiki odbywa się poprzez wypełnianie pozycji we wzajemnie powiązanych tabelach, tworząc w ten sposób plik sterujący aplikacji.

Magic 9 - środowisko z serwerem aplikacyjnym

Magic dla przedsiębiorstwa

Ta sama metoda znalazła się w Magic 9, którego sprzedaż firma Komtech z Radomia rozpocznie w maju br. Zmianą, którą już na pierwszy rzut oka dostrzegą dotychczasowi użytkownicy Magica, jest nowa terminologia. Środowisko programistyczne Magica teraz jest określane mianem eDeveloper, zaś maszyna wirtualna, wykonująca plik sterujący, to Magic Application Server (MAS).

MAS jest fundamentem architektury Magica 9 - zoptymalizowany, wielowątkowy, kompilowany program działający na większości platform. Służy do wykonywania pliku sterującego aplikacji, komunikacji z bazami danych i buforowania wyników zapytań. Wysoka skalowalność jest uzyskiwana dzięki możliwości współpracy wielu serwerów MAS.

Integralną częścią serwera jest broker Magic Request Broker, warstwa oprogramowania o właściwościach zbliżonych do komercyjnych pakietów komunikacji asynchronicznej, np. IBM MQSeries, BEA MessageQ lub MS Queu-ing Server. Służy on do obsługi komu-nikacji między klientami Magica a serwerami oraz pomiędzy równolegle funkcjonującymi MAS. To również kluczowy element architektury aplikacji rozproszonych, zapewniający komunikację z serwerami aplikacyjnymi zgodnymi z J2EE, Microsoft .Net i usługami sieciowymi za pośrednictwem XML i SOAP.

W środowisku programistycznym eDeveloper deklaruje się struktury danych, prawa dostępu i określa inne elementy zapisywane w pliku kontrolnym. Serwer MAS jest sterowany za pomo- cą tego pliku, interpretuje zawartość tabel podczas wykonywania aplikacji. Co ciekawe, eDeveloper pozwala na definiowanie obiektów Magica jako komponentów Enterprise Java Beans (EJB) i wykonywanie ich na innych serwerach aplikacyjnych, np. IBM WebSphere. Również programy J2EE mogą korzystać z aplikacji Magica, z logiką biznesową wykonywaną za pomocą serwera aplikacyjnego Magica.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200