Magic

Magic Software Enterprises Inc. oferuje program Magic 5.5, który umożliwia programistom przygotowanie aplikacji klient/serwer, bez konieczności pisania kodu.

Magic Software Enterprises Inc. oferuje program Magic 5.5, który umożliwia programistom przygotowanie aplikacji klient/serwer, bez konieczności pisania kodu. Wybierając opcje z menu oraz wypełniając wyrażeniami lub wartościami tabele, można określić strukturę logiczną programu, wykonywane operacje oraz sposób prezentacji wyników. Programy są przechowywane w postaci tabel, powiązanych relacjami co ułatwia ewentualne modyfikacje - każda zmiana jest uwzględniana przez wszystkie inne podprogramy lub aplikacje, na które ma wpływ. Program Magic eliminuje większość błędów pojawiających się w tworzonych tradycyjnymi metodami programach.

Magic 5.5 służy do tworzenia aplikacji klient/serwer, zapewniając dostęp do baz danych Oracle, Sybase, Rdb. Może on pracować pod systemami Unix, DOS, CTOS i VMS. Cena pakietu dla DOS od 2 tys. USD, dla Unix od 4 tys. USD, dla VAX od 5 tys. USD - zależnie od liczby użytkowników.


TOP 200