Magazyn dyrektorów finansowych

W kwietniu br. ukaże się pierwszy numer magazynu CFO, dwumiesięcznika wydawanego przez International Data Group Poland, wydawcę m.in. tygodnika Computerworld.

W kwietniu br. ukaże się pierwszy numer magazynu CFO, dwumiesięcznika wydawanego przez International Data Group Poland, wydawcę m.in. tygodnika Computerworld.

Magazyn dyrektorów finansowych

CFO ma się ukazać również na Węgrzech i w Czechach. Początkowy nakład CFO ma wynosić 3500 egzemplarzy, później ma wzrosnąć do 6500.

CFO będzie wydawany we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) i Giełdą Papierów Wartościowych.

CFO ma być skierowany m.in. do dyrektorów finansowych, szefów biur rachunkowych i centrów świadczących usługi finansowe, partnerów w funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych, analityków rynku kapitałowego, konsultantów w dziedzinie strategii finansowych i inwestycyjnych oraz audytorów.


TOP 200