Madryt oczekuje dwu wielkich imprez

Hiszpania, która na drogę informatyzacji wkroczyła z niemałym opóźnieniem, niedługo będzie gospodarzem dwu wielkich imprez informatycznych z udziałem specjalistów z całego świata.

Hiszpania, która na drogę informatyzacji wkroczyła z niemałym opóźnieniem, niedługo będzie gospodarzem dwu wielkich imprez informatycznych z udziałem specjalistów z całego świata. W lipcu 1991 r. zbierze się w Madrycie doroczna XVIII międzynarodowa konferencja poświęcona automatom, językom programowania i programom komputerowym. Imprezę tę organizuje Europejskie Stowarzyszenie Informatyki Teoretycznej (EATCS), a jej gospodarzem będzie Uniwersytet Com-plutense w Madrycie - uczelnia, na której już w końcu lat sześćdziesiątych podjęto badania i studia w zakresie informatyki. Natomiast we wrześniu 1992 r. także w Madrycie będzie obradować XII Światowy Kongres Informatyczny, organizowany przez Międzynarodową Federację Przetwarzania Informacji (IFIP) wraz z Hiszpańską Federacją Stowarzyszeń Informatycznych (FESI). Temat kongresu (odbywanego co trzy lata) brzmi: „Od badań do praktyki". Komitetem organizacyjnym kongresu kieruje Wilfried Brauer, profesor informatyki na Uniwersytecie Politechnicznym w Monachium.


TOP 200