Mądre zarządzanie

Przed końcem stycznia br. na rynek trafi nowa wersja systemu zarządzania sieciami Novell ManageWise oznaczona numerem 2.7, obsługująca sieci pracujące na bazie TCP/IP.

Przed końcem stycznia br. na rynek trafi nowa wersja systemu zarządzania sieciami Novell ManageWise oznaczona numerem 2.7, obsługująca sieci pracujące na bazie TCP/IP.

ManageWise 2.7 stanowi nieznacznie rozszerzoną wersję dostępnego już na rynku oprogramowania do zarządzania sieciami ManageWise 2.6 Novella. Zmieniono jednak zasady licencjonowania pakietu, dzięki czemu jego zastosowanie w sieciach heterogenicznych wykorzystujących równolegle serwery NetWare i Windows NT stało się znacznie tańsze.

Obsługuje sieci IP

ManageWise 2.7 jest pierwszą wersją tego pakietu, która umożliwia zarządzanie sieciami pracującymi wyłącznie na bazie protokołu TCP/IP (oczywiście system obsługuje również środowiska z innymi protokołami sieciowymi, w tym podstawowe dla Novella sieci IPX/SPX). Pozwala też administratorowi w centralny sposób monitorować i zarządzać pracą wszystkich serwerów (NetWare 3, 4, 5 i Windows NT), usług katalogowych NDS, a także przeprowadzać analizy dotyczące wydajności sieci i natężenia ruchu. ManageWise 2.7 jest wyposażony również w mechanizmy umożliwiające przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, pracującego na stacjach roboczych. Aby jednak w pełni zarządzać komputerami w sieci, Novell zaleca równoległe stosowanie narzędzia ZENworks wzbogacającego ManageWise o możliwość pełnej kontroli nad konfiguracją komputerów (w tym pracujących na nich systemów Windows), przejmowania nad nimi zdalnej kontroli itp.

Agent za darmo

Nowością ManageWise 2.7 jest integracja w podstawowym pakiecie modułu zarządzania serwerami Windows NT (ManageWise Agent for Windows NT). Ponadto moduł ten może być instalowany na dowolnej liczbie serwerów Windows NT bez konieczności dodatkowych opłat. Dotychczas, w przypadku ManageWise 2.6, moduł zarządzania serwerami Windows NT był dostępny oddzielnie i kosztował ok. 700 USD za licencję dla każdego zarządzanego serwera.

W tym samym pakiecie, podobnie jak w przypadku wersji 2.6, nabywca otrzymuje moduły zarządzania serwerami NetWare, które można stosować bezpłatnie na dowolnej liczbie serwerów.

Opłaty w nowym ManageWise ponosi się bowiem nie w zależności od liczby zarządzanych urządzeń, takich jak serwery, routery i koncentratory (w ich przypadku nie trzeba wnosić dodatkowych opłat), ale w zależności od liczby zarządzanych stacji roboczych.

Ochrona antywirusowa

Standardowo do nowego ManageWise są dołączone oprogramowania antywirusowe McAfee NetShield i VirusScan, zabezpieczające stacje robocze i serwery przed atakami wirusów. W ramach licencji użytkownik otrzymuje na pół roku prawo do bezpłatnej aktualizacji plików z sygnaturami wirusów dla systemów NetWare, Windows NT 4.0, Windows 9x i 3.x.

Dołączając do Manage-Wise 2.7 oprogramowanie McAfee, Novell ustandaryzował pakiety antywirusowe włączane do swoich produktów. Licencję na taki produkt otrzymują również nabywcy oprogramowania ZENworks.

ManageWise 2.7 kosztuje ponad 795 USD za licencję na serwer z obsługą 5 stacji klienckich. Za oprogramowanie z licencją dla 100 klientów trzeba zapłacić 7500 USD.


TOP 200