Macrosoft: nowe moduły, nowa baza danych

Warszawski MacroSoft udostępnił klientom dwa nowe produkty. Są to Infomen (system do tworzenia analiz i raportów) i nowa, rozszerzona wersja systemu do obsługi działalności produkcyjnej. Jednocześnie firma rozszerzyła ofertę technologiczną. Aplikacje MacroSoftu współpracują już nie tylko z opracowaną przez tę firmę bazą danych MacroBase, ale też z systemami RDBMS Informix Software.

Bliżej Informixa

Produkty MacroSoftu współpracują z bazami Informixa w wersjach od 7.3 wzwyż, włącznie z Dynamic Server 2000. Prace nad mapowaniem poleceń wewnętrznego języka aplikacji MacroSoftu Formuła+ na polecenia SQL baz Informixa trwały ok. dwóch lat.

Według przedstawicieli MacroSoftu, baza Informixa będzie oferowana przede wszystkim nowym klientom. Firma nie zamierza zrezygnować z rozwoju bazy MacroBase. Prawdopodobnie w 2002 r. aplikacje MacroSoftu będą współpracować z kolejnym motorem baz danych - Oracle lub Microsoft SQL Server.

Moduł dla decydentów

Infomen to system informowania kierownictwa, wykorzystujący dane gromadzone przez programy: Fiks, Magfakt i Kali. Na razie nie współpracuje z oprogramowaniem innych firm. Infomen miał być dostępny już jesie-nią 2000 r. Jego premiera opóźniła się z powodu dłuższego niż planowano testowania.

System umożliwia prowadzenie analiz, tworzenie raportów i sprawozdań. Wspomaga także planowanie i prog- nozowanie. Do każdego modułu funkcjonalnego dostępne są gotowe wzory zestawień i wskaźników, które są wypełniane aktualnymi danymi z bazy. Użytkownik może tworzyć własne wzory raportów i definiować formuły. Służy do tego moduł Definicje.

Dane można łatwo eksportować do arkusza programu Excel. MacroSoft stworzył w nim własną pozycję menu, której przypisane są makra umożliwiające eksplorację danych (drill down) oraz ich prezentację w postaci tabel lub wykresów. Infomen pozwala na tworzenie prostych symulacji. Program ma funkcje prognozowania, które są jednak oparte jedynie na wartościach archiwalnych i nie wykorzystują statystycznych metod analizy trendów.

Infomen to samodzielny program kliencki. Jego instalacja nie wymaga dokonywania zmian na serwerze. Do końca roku - w ramach promocji - cena systemu wynosi 5 tys. zł, a w przypadku zakupu całego pakietu SKID - 4 tys. zł. W 2002 r. system będzie kosztował odpowiednio: 10 tys. zł i 8 tys. zł.

Początek MRP II?

Niedawno premierę miała także nowa wersja systemu Technicznego Przygotowania Produkcji. Wzbogacono ją m.in. w funkcję rozliczenia kosztów i materiałów. Do końca roku zostanie rozbudowana o funkcje planowania zasobów ludzkich i maszynowych. System produkcyjny będzie też zintegrowany z systemem zamówień dostawców i odbiorców. Jak twierdzą przedstawiciele MacroSoftu, nie jest to jeszcze system klasy MRP II, choć być może w przyszłości tak się stanie.


TOP 200