MacroSoft rośnie

MacroSoft sp. z o.o. z Warszawy istnieje na polskim rynku od 1986 r. i bez wątpienia osiągnęła na nim sukces finansowy. Świadczą o tym wskaźniki ekonomiczne z ostatnich trzech lat. Zysk netto w 1991 r. wynosił 759 mln zł., ale już w następnym roku został podwojony, by w ub. roku wzrosnąć do 3 mld 460 mln zł. Jest to więc rozwój w postępie geometrycznym.

MacroSoft sp. z o.o. z Warszawy istnieje na polskim rynku od 1986 r. i bez wątpienia osiągnęła na nim sukces finansowy. Świadczą o tym wskaźniki ekonomiczne z ostatnich trzech lat. Zysk netto w 1991 r. wynosił 759 mln zł., ale już w następnym roku został podwojony, by w ub. roku wzrosnąć do 3 mld 460 mln zł. Jest to więc rozwój w postępie geometrycznym.

MacroSoft produkuje oprogramowanie i świadczy usługi informatyczne dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Firma zatrudnia ponad 50 osób, w tym projektantów systemów, programistów i wielu innych specjalistów z dziedziny informatyki oraz zarządzania. Jedna z dwu jednostek organizacyjnych MacroSoftu zajmuje się produkcją i dystrybucją oprogramowania standardowego, a druga - sprzedażą, wdrażaniem i produkcją programów na zamówienie. Oprócz tego firma MacroSoft prowadzi szkolenia, serwis i usługi hot-line.

Oferta MacroSoftu obejmuje zarówno pojedyncze gotowe moduły programowe, jak i nadzór nad całością prac informatycznych w firmie. Największym zainteresowaniem klientow cieszy się zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem SKID. Programy wchodzące w jego skład mogą funkcjonować niezależnie od siebie a budowę złożonego systemu można prowadzić stopniowo.

W skład systemu SKID wchodzą moduły:

  • Fiks - finanse i księgowość;

  • Magfakt - gospodarka magazynowa, sprzedaż i fakturowanie;

  • Kali - kadry i płace;

  • Epen - ewidencja wyposażenia;

  • Estra - ewidencja środków trwałych;

  • MacroBase - środowisko programistyczne umożliwiające modyfikacje wcześniej wymienionych programów i generację nowych aplikacji.
Oprogramowanie MacroSoftu jest na tyle uniwersalne, że może być stosowane w większości przedsiębiorstw. Na przykład program Kali stosowany jest zarówno w bankach i urzędach administracji państwowej, jak i w służbie zdrowia, zakładach energetycznych oraz cieplnych, centralach handlu zagranicznego i hurtowniach.

Plany rozwojowe MacroSoftu przewidują uruchomienie programu MacroBase w środowisku Windows.


TOP 200