MacroSoft rezygnuje z CTO

MacroSoft SA planuje przeniesienie notowań akcji z Centralnej Tabeli Ofert na rynek wolny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Ustalenia takie przyjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy, jednak ostatecznej decyzji nie podjął jeszcze zarząd. Według Pawła Bondara - prezesa zarządu - należy się jej spodziewać nie wcześniej niż w III kwartale br. Samo przeniesienie powinno nastąpić pod koniec tego roku. MacroSoft to druga już spółka teleinformatyczna - po Szeptel SA - która zdecydowała się na ten krok.

MacroSoft SA planuje przeniesienie notowań akcji z Centralnej Tabeli Ofert na rynek wolny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Ustalenia takie przyjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy, jednak ostatecznej decyzji nie podjął jeszcze zarząd. Według Pawła Bondara - prezesa zarządu - należy się jej spodziewać nie wcześniej niż w III kwartale br. Samo przeniesienie powinno nastąpić pod koniec tego roku. MacroSoft to druga już spółka teleinformatyczna - po Szeptel SA - która zdecydowała się na ten krok.

Zanim MacroSoft SA zadebiutuje na GPW, musi zwiększyć swój kapitał akcyjny, aby spełnić wymogi stawiane przed spółkami giełdowymi. Osiągnąć to zamierza poprzez emisję trzyletnich obligacji o wartości ok. 500 tys. zł. Emisję zaplanowano na wrzesień br. Skierowana jest ona do inwestorów finansowych.

Poinformowano także o przychodach MacroSoft za rok ubiegły, które osiągnęły wartość 7,1 mln zł. Obroty całej grupy kapitałowej kształtowały się na poziomie 19,2 mln zł (w tym roku mają wynieść 28,6 mln zł).