MacroSoft: nowy prezes, rusza konsolidacja

Na czele firmy stanął Krzysztof Szczypa. Sławomir Kosz, dotychczasowy prezes spółki, jako członek zarządu będzie odpowiedzialny za politykę personalną i kontrolę nad efektami synergii, wynikającej z konsolidacji firmy z dziewięcioma spółkami zależnymi.

Na czele firmy stanął Krzysztof Szczypa. Sławomir Kosz, dotychczasowy prezes spółki, jako członek zarządu będzie odpowiedzialny za politykę personalną i kontrolę nad efektami synergii, wynikającej z konsolidacji firmy z dziewięcioma spółkami zależnymi.

MacroSoft: nowy prezes, rusza konsolidacja

Krzysztof Szczypa, prezes MacroSoftu

Rozpoczęta przez MacroSoft fuzja obejmie spółki: MacroSoft Południe, MacroSoft Wrocław, MacroSoft Łódź, MacroSoft Północ, MacroSoft Wielkopolska, MacroSoft Zamość, MacroSoft Częstochowa, MacroSoft Szczecin i MacroSoft Białystok. Zakończenie procesu łączenia zaplanowano na początek 2007 r.

To właśnie zwiększenie przychodów jest głównym celem nowej strategii MacroSoftu, który w wyniku fuzji oczekuje oszczędności i usprawnienia procesu sprzedaży, m.in. poprzez powołanie jednego ogólnopolskiego zespołu handlowego. Dodatkowe korzyści z konsolidacji to - zdaniem zarządu - lepsze wykorzystanie zasobów i niższe koszty związane ze sprawozdawczością. Zmiany w strukturze i zarządzie spółka zamierza uwieńczyć wprowadzeniem nowej nazwy. Zmiana ma nawiązywać do pozycji MacroSoftu jako spółki nie tylko produkującej oprogramowanie, ale też dostawcy usług doradczych.

Po przeprowadzeniu konsolidacji MacroSoft będzie miał dwie spółki zależne - kupioną w 2005 r. firmę Kamil, specjalizującą się w oprogramowaniu dla punktów sprzedaży detalicznej i z Wrocławia, przejętą w 2000 r. Przedstawiciele MacroSoftu nie wykluczają kolejnych przejęć. Ewentualne zakupy spółka zamierza pokryć ze środków własnych. Po pierwszym półroczu spółka notuje 18-proc. wzrost przychodów - do 17,6 mln zł i 47-proc. wzrost zysku - do 1,5 mln zł.

Następca SKID-a

Na październik br. została zaplanowana premiera następcy pakietu SKID. Oferta MacroSoftu, obok nowego systemu ERP, składać się będzie z produktów klasy ERP i systemów obiegu informacji, a także narzędzi kontrolingowych dla średnich firm.


TOP 200