MacroSoft liczy na drugie półrocze

Powołany w styczniu nowy zarząd firmy przewiduje, że MacroSoft wraz ze spółkami zależnymi w 2002 r. uzyska 31 mln zł przychodu i zysk netto na poziomie 2 mln zł.

Spółka notująca pierwsze zyski po okresie dotkliwych strat, przedstawiła prognozy finansowe dla grupy za 2002 r. Powołany w styczniu nowy zarząd firmy przewiduje, że w 2002 r. MacroSoft wraz ze spółkami zależnymi uzyska przychód w wysokości 31 mln zł i zysk netto na poziomie 2 mln zł. Rok 2001 grupa zamknęła 29 mln zł przychodu i stratą netto przekraczającą 2,3 mln zł.

Założenia finansowe nowy zarząd firmy opiera na „branżowych prognozach rozwoju rynku oprogramowania CRM Polsce oraz prognozach rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w III i IV kw. br.”

Zobacz również: