MacroSoft łączy siły

MacroSoft SA połączy się z zależnym od niego w 100% Biurem Handlowym MacroSoft SA.

MacroSoft SA połączy się z zależnym od niego w 100% Biurem Handlowym MacroSoft SA.

Zdaniem przedstawicieli spółki, obniży to koszty działalności firmy. Znikną również dublujące się w obu firmach stanowiska.