MacroSoft: I kw. na minusie

Producent poniósł stratę netto sięgającą 200 tys. zł. Przychód firmy wyniósł ponad 5 mln zł i był niższy ponad 9% w stosunku do analogicznego okresu 2000 r.

Dla warszawskiego MacroSoftu pierwszy kwartał 2001 r. był nieco lepszy niż IV kw. 2000 r. jednak firma poniosła kolejną stratę sięgającą 203 tys. zł. Sprzedaż produktów przyniosła spółce około 5 mln zł, co stanowi spadek o ponad 9% w stosunku do analogicznego okresu 2000 r.

Zarząd MacroSoft SA utrzymuje, że na wynik finansowy spółki miał wpływ spadek tempa wzrostu gospodarczego oraz utrzymanie stóp procentowych na wysokim poziomie. Zdaniem firmy hamowało to popyt na produkty MacroSoft wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz również:

W perspektywie trzech następnych kwartałów 2001 r. kierownictwo MacroSoft spodziewa się wzrostu sprzedaży oprogramowania dla przedsiębiorstw, co ma być zwiazane z nowelizacją ustawy o rachunkowości.


TOP 200