Macintosh sterowany głosem

Mała firma komputerowa Articulate System Inc. (ASI), wyprzedziła firmę Apple wprowadzając na rynek pakiet, który wyposaża komputer typu Macintosh w możliwość rozpoznawania poleceń wydawanych głosem (voice recognition).

Mała firma komputerowa Articulate System Inc. (ASI), wyprzedziła firmę Apple wprowadzając na rynek pakiet, który wyposaża komputer typu Macintosh w możliwość rozpoznawania poleceń wydawanych głosem (voice recognition).

Wszystkie aplikacje Macintosha mogą być wykonane po wydaniu polecenia przy użyciu głosu. Umożliwia to pakiet Voice Navigator SW, w cenie 400 USD. Prace nad podobnym zagadnieniem prowadzi firma Apple. Przy pomocy Navigatora można usiąść tyłem do komputera i sformatować dokument mówiąc np. "zmień litery (change font), 24 punkty (24 point), bold, Palatino, równaj do prawej (align right), zapisz zmiany (save changes), drukuj (print)". Razem z pakietem dostarczany jest odpowiedni mikrofon. Voice Navigator SW może pracować na Macintoshach wyposażonych we wbudowany port dźwiękowy, a więc na komputerach typu Mac LC, LCII, IISi, Classic II, PowerBook 140 i 170 oraz Quadra 700 i 950.


TOP 200