Macierz i serwery mają pracować razem

W środowisku wirtualnym panuje tendencja do integracji serwerów oraz podsystemu składowania danych. Przedstawiamy główne powody i sposoby takiej integracji.

Punkty integracji środowiska VMware

VADP — vStorage APIs for Data Protection. Zestaw narzędzi API dla kopii bezpieczeństwa, zastępujących VCB (VMware Consolidated Backup). Dzięki zastosowaniu śledzenia zmienionych bloków można usprawnić proces, przyspieszyć backup, unikając skanowania całych zasobów maszyny wirtualnej.

VAAI — vStorage APIs for Array Integration. Narzędzia do integracji z macierzami dyskowymi obsługujące: sprzętowo m.in.wspomagane operacje na blokach podczas aktualizacji metadanych VMFS,

pełną kopię zasobów bez kopiowania za pomocą oprogramowania hypervisora, zerowanie bloków oraz unikanie problemów związanych z nadrezerwacją (Thin Provisioning).

VASA — vStorage API for Storage Awarensee. Najnowsze api umożliwiające macierzy dyskowej przekazywanie dodatkowych informacji na temat udostępnianych zasobów do platformy wirtualizacji VMware.PSA. Dostęp wielościeżkowy do danych.

SIOC — Storage I/O Control. Obsługa QoS dla środowisk składowania danych.

vStorage APIs for Site Recovery Manager. Obsługa replikacji realizowana przez mechanizm macierzy dyskowych.

vCenter Integration. Integracja narzędzi zarządzania, ułatwiająca pracę administratorom.

vMotion Over Distance with Active/

/Active Data Stores. Obsługa narzędzi wysokiej dostępności dostarczanych przez niektórych dostawców, umożliwiająca niemal natychmiastowe przełączenie do rezerwowego ośrodka w przypadku awarii.

Wirtualizacja jest już standardową technologią biznesową, która udowodniła swoją sprawność w niejednej organizacji. Liderem rynku jest oprogramowanie firmy VMware, które coraz częściej jest integrowane z rozwiązaniami składowania danych. Głównym celem takiej integracji jest poprawa wydajności, elastyczności i ułatwienie zarządzania.

Macierz działa szybciej niż hypervisor

Usprawnienie pracy systemu wirtualizacji w pierwszej kolejności miało dotyczyć wydajności. Początkowo wszystkie zadania związane z dostarczaniem zasobów na potrzeby systemów wirtualizacji wykonywało oprogramowanie hypervisora. Stopniowo opracowywano interfejsy programistyczne API, które umożliwiły integrację z logiką macierzy dyskowej, aby usprawnić podstawowe zadania. Po wprowadzeniu integracji zadania, takie jak: kopiowanie obrazów maszyn wirtualnych, tworzenie klonów, operacje na blokach dyskowych wymagające rezerwacji, są wykonywane przez kontrolery macierzowe. Ponieważ zoptymalizowano je pod kątem dysków, którymi zarządzają, są znacznie sprawniejsze niż w przypadku korzystania z oprogramowania hypervisora. Na przykład wykonywane przez hypervisor blokowanie zasobów przy niektórych operacjach powodowało znaczące obniżenie wydajności, gdyż odbywało się per host. Logika macierzy może realizować blokowanie o wiele dokładniej, dzięki czemu zjawisko spadku wydajności spowodowane rezerwacją jest mniej dokuczliwe. W przypadku zarządzania zasobami na potrzeby wirtualnych desktopów integracja za pomocą API (o nazwie VaaI) może przynosić istotną poprawę wydajności.

Zobacz również:

Informacje dla administratora

W tradycyjnym środowisku rozdzielano część składowania od przetwarzania danych i administrator aplikacji rzadko korzystał z narzędzi właściwych dla storage’u. Wprowadzenie wirtualizacji sprawiło, że operacje wejścia/wyjścia coraz częściej stawały się wąskim gardłem systemu, a zatem administratorzy musieli korzystać z liczników wydajności po stronie macierzy dyskowych. Logicznym następstwem potrzeb była integracja macierzy dyskowych w taki sposób, by liczniki były dostępne w oprogramowaniu zarządzania wirtualizacją. Umożliwiają one podejrzenie charakterystyki i wydajności dostępu do poszczególnych zasobów. Ponieważ liczniki są dostępne, administrator VMware może dokonać diagnostyki wydajności, łącząc wskazania liczników po stronie narzędzi wirtualizacji z tymi, które wskazują na wydajność po stronie macierzy dyskowej.

Dużą różnicą jest także zarządzanie zasobami. Integracja umożliwia udostępnienie zasobów storage do maszyn wirtualnych bez konieczności logowania się do macierzy. W ten sposób można obejrzeć charakterystykę fizyczną składowania, stwierdzić, na której macierzy jest zasób, jaka jest charakterystyka RAID. Pozwala to uniknąć problemu związanego z brakiem komunikacji, gdy administratorzy VMware i systemu składowania danych nie mogą razem stwierdzić, w jaki sposób zasób przekłada się na sprzęt.

Po połączeniu centrum zarządzania środowiskiem wirtualnym do macierzy administrator macierzy także ma podgląd, jakie hosty korzystają z zasobów. Dzięki temu, że widać, jak obiekty LUN widoczne są w środowisku VMware, z których dysków się składa każdy zasób i jakie maszyny z nich korzystają, unika się problemów powstałych po omyłkowym wykasowaniu zasobu przez niedoinformowanego administratora storage’u. Zamknięcie luki informacyjnej jest czasami nawet ważniejsze od wzrostu wydajności spowodowanego integracją, gdyż administrator macierzy nie wykasuje zasobu tylko dlatego, że wydaje mu się, iż tam nie ma danych.

Lepszy backup

Integracja oprogramowania hypervisora z innymi narzędziami ma także zastosowanie przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa. Zastosowanie API po stronie hypervisora umożliwia zrealizowanie backupu bez konieczności wyłączania aplikacji w maszynach wirtualnych. Sterowniki instalowane w pakiecie VMware Tools zawierają specjalną opcję, która wymusza na maszynie i systemie operacyjnym zapisanie wszystkich informacji w buforach wejścia/wyjścia na dysk. Po wykonaniu takiej operacji powstaje spójny obraz dyskowy maszyny wirtualnej, który może być wykorzystany do kopii bezpieczeństwa. Po wymuszeniu zapisu buforów na dysk spójne kopie każdej z maszyn mogą być przenoszone do innego medium przez oprogramowanie do backupu. Sposób ten jest sprawny, gdyż stworzone tak kopie są porównywalne do kopii obrazu dyskowego w tradycyjnym systemie, realizowanego przez narzędzia po wyłączeniu pracy aplikacji.

Dostęp wielościeżkowy

W środowisku o wysokiej dostępności oraz ostrych wymaganiach odnośnie wydajności niezbędny jest wielościeżkowy dostęp do zasobów składowania danych. Gdy wiele systemów w wirtualizowanym środowisku żąda dostępu do zasobów w tym samym czasie, powstają wąskie gardła, które poważnie obniżają wydajność. Przykładem problemów są opóźnienia przy starcie wirtualizowanych desktopów w modelu VDI.

Środowisko VMware ma moduł dostępu wielościeżkowego, ale przeznaczone jedynie do konfiguracji failover, w której w tym samym czasie korzysta się tylko z jednej drogi danych. Nawet przy użyciu reguły round robin, w której kolejno wybiera się ścieżkę, bez narzędzi integracji, takich jak PowerPath, nie można uzyskać równoważenia pasma przez wykorzystanie wszystkich dostępnych ścieżek. Tymczasem narzędzia integracyjne wykorzystają wszystkie dostępne ścieżki, co ma szczególne znaczenie przy macierzach, które mają więcej niż jeden kontroler. Jeśli środowisko wykorzystuje osiem macierzy, z których każda ma dwa kontrolery, serwery hostujące maszyny wirtualne mogą się połączyć z 16 kontrolerami. Przy użyciu narzędzi integracji można nie tylko wykorzystać wszystkie ścieżki danych w tym samym czasie, ale także zagwarantować dostępność danych, gdyż oprogramowanie to zna charakterystykę pamięci masowych i może dokonywać optymalizacji, szczególnie przy zapisie.

Komentarz

Karol Boguniewicz, vSpecialist Technical EMEA East w firmie EMC

Współdzielona pamięć masowa stanowi krytyczny element infrastruktury wirtualnej i chmury prywatnej opartej na platformie VMware, w szczególności dla Klientów decydujących się na wirtualizację aplikacji krytycznych z punktu widzenia biznesu. Integracja pamięci masowej z platformą wirtualizacji gwarantuje optymalną pracę wysoce skonsolidowanego środowiska i ułatwia pracę administratorów.

Dzięki wprowadzonym wspólnie przez firmy EMC i VMware innowacjom, takim jak VAAI (ang. vStorage API for Array Integration), możliwe jest dostarczenie sprzętowej akceleracji dla typowych operacji realizowanych w podsystemie dyskowym i odciążenie sieci SAN oraz całego środowiska VMware. Można to porównać do sprzętowej akceleracji wirtualizacji, jaką wcześniej zaimplementowali producenci procesorów w architekturze x86/x64. Wtyczka VSI (Virtual Storage Integrator) do vCenter pozwala na uproszczenie wielu standardowych operacji administracyjnych, związanych z dostarczaniem nowych zasobów, konfiguracją polityk dostępu wielościeżkowego do danych, wgląd w informacje dotyczące parametrów fizycznych pamięci masowych czy dostęp do statystyk wydajnościowych macierzy. Z drugiej strony, standardowe narzędzia do zarządzania pamięcią masową, takie jak Unisphere, pozwalają na podłączenie się do vCenter i widoczność zasobów logicznych środowiska VMware z tego właśnie interfejsu. Dzięki temu usuwana jest luka w obszarze narzędzi do zarządzania, a administratorzy platformy VMware oraz storage mogą posługiwać się wspólnym językiem. Moduł PowerPath/VE z kolei pozwala na optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych ścieżek dostępu do zasobów pamięci masowej, gwarantując jednocześnie integralność danych oraz wysoką wydajność operacji odczytu i zapisu.

Firma EMC jest liderem w zakresie integracji rozwiązań z platformą VMware, posiadając obecnie ponad 75 punktów integracji w ramach całego potfolio produktowego. Jest to wynik wielu inwestycji oraz wieloletniej współpracy obu firm w zakresie badań i rozwoju oprogramowania do wirtualizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200