Macierz P2P

Opracowana przez Microsoft technologia BitVault ma w ciągu dwóch lat zaowocować rozproszonymi systemami pamięci masowych składającymi się z dziesiątków tysięcy węzłów.

Opracowana przez Microsoft technologia BitVault ma w ciągu dwóch lat zaowocować rozproszonymi systemami pamięci masowych składającymi się z dziesiątków tysięcy węzłów.

BitVault to kodowa nazwa rozwijanej w laboratoriach badawczych Microsoftu nowej technologii przechowywania danych umożliwiającej budowę rozproszonych i zdolnych do samonaprawiania się systemów pamięci masowej. Według nieoficjalnych informacji, Microsoft zdecydował się ostatnio na rozpoczęcie prac zmierzających do przełożenia wyników prac badawczych na produkty. Pierwsze komercyjne aplikacje wykorzystujące technologię BitVault mają pojawić się za ok. dwa lata.

Planowanym zastosowaniem dla nowej technologii ma być platforma do przechowywania danych niepodlegających zmianom (klasy CAS - Content Addressed Storage). Rozwiązania tego typu, jak HP RISS, są wykorzystywane już dziś na potrzeby archiwizowania faktur elektronicznych, danych medycznych, filmów wideo udostępnianych na żądanie itp. Według niektórych ocen blisko połowa pojemności pamięci masowych jest obecnie zajmowana przez dane niezmienne.

Skalowalność dzięki P2P

BitVault ma zapewnić łatwą skalowalność i możliwość przechowywania i zarządzania bazami o ogromnych pojemnościach liczonych w PB (Petabajtach). Wykorzystuje ona architekturę modułową - system pamięci składa się z tzw. smart bricks (inteligentne moduły), a do wymiany danych stosowane są mechanizmy typu P2P (Peer-to-Peer). Smart Brick to podstawowy element przyszłego systemu pamięci masowej BitVault, którego pojemność będzie można dowolnie skalować - od pojedynczego komputera do wielkich systemów składających się z dziesiątków tysięcy urządzeń. Za każdym razem, gdy do systemu dołączony zostanie kolejny moduł (komputer z zainstalowanym oprogramowaniem BitVault) automatycznie uruchamiany będzie proces indeksowania i replikacji danych. System pamięciowy oparty na BitVault ma być wyposażony w mechanizmy równoważenia obciążeń zapobiegający zablokowaniu modułów wskutek zbytniego obciążenia operacjami I/O.

Niezawodność

Najbardziej interesującymi funkcjami BitVault są jednak mechanizmy samozarządzania i samonaprawiania przy wykorzystaniu masowych równoległych kanałów transmisji, co Microsoft określa jako Massively Parallel Repair. Technologia BitVault wykorzystuje model obiektowy, który umożliwia automatyczne odtworzenie danych w razie awarii (jeśli tylko w systemie wciąż jest dostępna odpowiednia kopia) niezależnie od liczby innych błędów, które pojawiły się w systemie i sekwencji ich występowania. Interesujący jest także fakt, że zarządzanie danymi w BitVault nie będzie się odbywać na podstawie adresów fizycznych na poziomie blokowym, lecz na podstawie zaindeksowanych metadanych odnoszących się do treści. Stąd właśnie rozwiązanie takie nazywane jest Content Addressable Retention Platform. Od razu przychodzi tu na myśl EMC Centera, ale na dziś nie mamy żadnej pewności, jak w praktyce będzie wyglądać schemat logiczny takiego repozytorium danych.

Z Azji w świat

Technologia BitVault została opracowana w azjatyckim ośrodku badawczym Microsoft Research Asia. Naukowcy z Microsoftu nie tylko opracowali model teoretyczny takiego systemu składowania danych, ale przeprowadzili symulacje i eksperymenty jej funkcjonowania opisane w raporcie dostępnym na witrynie Microsoft (http://research.microsoft.com/research/pubs/view.aspx?tr_id=1035 ). Na razie nie wiadomo, jak BitVault zostanie zaimplementowana. Całkiem możliwe, że będzie to następca, bądź też rozszerzenie systemu Windows Server 2003 dedykowanego dla systemów NAS (obecnie Microsoft Storage Server 2003 R2).


TOP 200