Maciej Plebański nowym prezesem T-Systems Polska

Z początkiem marca 2013 r. na czele polskiego oddziału T-Systems, spółki należącej do grupy Deutsche Telekom, integratora systemów teleinformatycznych, stanął Maciej Plebański, obejmując funkcję prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego firmy. Maciej Plebański nowe obowiązki połączy z funkcją Dyrektora Sprzedaży, którą pełni od ponad roku.

Maciej Plebański pracuje w T-Systems od 2008 r. W strukturach spółki pełnił m.in. obowiązki Dyrektora sprzedaży bezpośredniej i w sektorze publicznym. W styczniu 2012 r. objął funkcję Dyrektora Sprzedaży, sprawując nadzór nad rozwojem istniejących projektów oraz wdrażaniem nowych rozwiązań na poziomie globalnych oraz lokalnych klientów firmy.

Do końca lutego obowiązki Prezesa Zarządu spółki pełnił Alexander Bartz, który funkcję tę łączył ze stanowiskiem Dyrektora Finansowego firmy. Alexander Bartz pozostaje w zarządzie firmy i będzie nadal piastował stanowisko Dyrektora Finansowego. Zmianie na stanowisku Prezesa towarzyszy także optymalizacja struktur firmy T-Systems. Dział Usług zostanie podzielony pomiędzy dwa pozostałe piony - sprzedaży i produkcji. Analogiczne modyfikacje są systematycznie implementowane w kolejnych spółkach grupy T-Systems i mają na celu uproszczenie globalnych struktur firmy.

"Rozpoczynamy kolejny rok działalności T-Systems w Polsce z bardzo ambitnym planem umocnienia pozycji spółki na rynku B2B, a także w sektorze Public. Oprócz obsługi naszych obecnych klientów, skupimy się na intensywnym pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych m.in. w sektorze finansowym, przemysłowym i publicznym. W najbliższych miesiącach, T-Systems Polska jeszcze wyraźniej zaznaczy swoją pozycję na lokalnym rynku IT, wykorzystując szanse i potencjał, jaki Grupa Deutsche Telekom widzi w Polsce. Już niebawem wprowadzimy do naszej oferty szereg ciekawych rozwiązań, które sprawdziły się na wielu rynkach europejskich’ - mówi Maciej Plebański, Prezes Zarządu T-Systems Polska.


TOP 200