Mac World

Macintosh nie jest sprzętem bardzo w Polsce popularnym, ani specjalnie znanym, mimo że jest komputerem, jeśli tak można się wyrazić, najbardziej osobistym ze wszystkich znanych w świecie.

Macintosh nie jest sprzętem bardzo w Polsce popularnym, ani specjalnie znanym, mimo że jest komputerem, jeśli tak można się wyrazić, najbardziej osobistym ze wszystkich znanych w świecie. Na małą popularność Maca na naszym rynku miały wpływ co najmniej dwie przyczyny: ograniczenia COCOM-u co do handlu tym sprzętem w Europie Wschodniej i nieobecność dalekowschodnich klonów produktów firmy Apple. Jeśli dodać do tego dość wysoką dotychczas cenę oryginałów Apple, to rzeczywiście nic dziwnego. i Jednakże na Zachodzie w wielu zastosowaniach Macintosh króluje: jako komputer domowy, a także edukacyjny. Są pewne oznaki, że i w naszym kraju drzewko Ma-cintosha zapuści niedługo silniejsze korzenie. Sprzyja temu na pewno aura zaciekawienia zaskakującym aliansem największego potentata sprzętowego IBM z młodą prężną Apple.

A poza tym to Mac broni się sam: świetnym systemem operacyjnym - z ikonami, które inni zastosowali dużo później; wieloma interesującymi programami, wyposażonymi w graficzny interfejs użytkownika (GUI), nie ustępującymi w niczym tym pracującym pod DOS-em; wspaniałym syntezatorem dźwięku - o wiele atrakcyjniejszym od głośnika IBM PC. Trochę zadziwia z początku niewielki ekran Maca - praktycy twierdzą, że podobno nie przeszkadza...

Dla tych, którzy znają Maca, lub chcą poznać go bliżej, w kilku krajach świata są wydawane lokalne odmiany wydawnictwa IDG zatytułowanego MACWORLD. W tym numerze CW PL zamierzamy przybliżyć naszym Czytelnikom amerykańską odmianę tego czasopisma.

MACWORLD jest miesięcznikiem wydawanym od ośmiu już lat. Jest to kolorowy magazyn formatu A4, o objętości ok. 350 stron. Pismo jest wydawane przez Ma-cworld Communications Inc. z San Francisco, firmę kontrolowaną przez International Data Group. Redaktorem naczelnym magazynu jest Jerry Borrell, który kieruje redakcją składającą się z ponad trzydziestu osób. Istnieją również podporządkowane organizacyjnie redakcje trzech wydań zagranicznych magazynu: australijska, japońska i brytyjska.

Tematy, którymi zajmuje się MACWORLD, są podzielone w następujące działy: wiadomości i nowinki, porady dla użytkowników, opisy nowych gier opracowanych do Maca, jak zacząć, jak poradzić sobie z problemami, które przynosi obsługa konkretnych programów lub sprzętu, testy podobnego sprzętu różnych firm (np. analiz opłacalności i efektywności twardych dysków). Niewiele tu tekstów publicystycznych, ale te, które można znaleźć - warto prze-

czytać, gdyż są konkretne, choć czasem kontrowersyjne, o czym świadczy treść niektórych listów do redakcji. Dużo w magazynie reklam, wśród których przeważają zdecydowanie reklamy oprogramowania do Macintosha. Oferowana paleta software'owa jest tu przeogromna: w szczególności zawiera wiele przystosowanych do Maca produktów Microsoftu pracujących uprzednio pod DOS-em, lub nawet MS-Windows. Mnóstwo też w magazynie adresów, telefonów, faksów firm produkujących oprogramowanie do Maca. Miejscami przypomina to książkę telefoniczną. Ale przecież o to czytelnikom właśnie chodzi.

Cena detaliczna jednego egzemplarza MACWORLD wynosi 3,95 USD, w prenumeracie można uzyskać do 50% zniżki, płacąc wtedy tylko 24 USD. Polski odbiorca musi się liczyć z koniecznością dodatkowej opłaty za przesyłkę. Jest ta opłata niestety dość znaczna - wynosi 69 USD rocznie. Adres, pod którym należy zamawiać prenumeratę: MACWORLD, SUBSCRIPTION DEPARTMENT, P.O. BOX 51666, BOULDER, CO 80321-1666.

Obok, jako próbkę, przedstawiamy fragmenty oceny sytuacji finansowej Apple pióra Cheryl England z MACWORLD.


TOP 200