Mac OS: sztuczna inteligencja

Czy będzie wersja Sherlocka na Windows? To pytanie codziennie słyszą sprzedawcy sklepów w USA, w których można kupić nowy system operacyjny Apple'a - Mac OS 8.5.

Czy będzie wersja Sherlocka na Windows? To pytanie codziennie słyszą sprzedawcy sklepów w USA, w których można kupić nowy system operacyjny Apple'a - Mac OS 8.5.

"To największe uaktualnienie systemu Maca od lat" - mówi Steve Jobs, współzałożyciel Apple Computer, od ponad roku znów będący u steru firmy. Nie ma on wątpliwości, że użytkownicy polubią nowe funkcje Mac OS. Jedną z nich jest Sherlock, o którego uporczywie dopytują się użytkownicy Windows.

System 8.5 jest szybszy niż poprzednie wersje, ściślej związany z Internetem, pozwala jeszcze bardziej zautomatyzować często wykonywane prace i - co ważne dla najwierniejszych klientów Apple'a, jakimi są firmy poligraficzne - zapewnia większą zgodność barw.

Użytkowników indywidualnych bardziej zainteresują drobne usprawnienia, jak choćby wygodniejszy instalator, duże możliwości definiowania wyglądu okien i przypisywania dźwięków dowolnym operacjom, sprawne synchronizowanie plików i dokładność w podawaniu godziny dzięki możliwości korzystania z serwera czasu.

Nowością jest niewątpliwie Sherlock, czyli rozbudowany mechanizm wyszukiwania informacji, który zastępuje komendę Find File (odszukaj plik). Przeszukuje on nie tylko dysk komputera, lecz także zasoby internetowe. Zastosowano w nim opracowywaną przez Apple'a od kilku lat technologię V-Twin, która umożliwia streszczanie dokumentów. Sherlock po odnalezieniu stron WWW ocenia stopień adekwatności jej tematu do zadanego przez użytkownika pytania, następnie szereguje dokumenty pod względem relewancji i krótko je streszcza (wyszukiwarki sieciowe najczęściej podają jedynie pierwsze zdania dokumentu).

Dla użytkowników niezmiernie istotne jest także to, że Sherlock nie wymaga spec- jalnego sposobu formułowania zapytań, opartego na regułach logiki, ale pozwala korzystać z codziennego języka. Działa to mniej więcej w ten sposób: zadajemy pytanie "Why is the sky blue?" (Dlaczego niebo jest niebieskie? - Mac OS 8.5 na razie jest tylko w wersji anglojęzycznej). Otrzymujemy listę kilkudziesięciu stron, z których pierwsza (najlepiej odpowiadająca na nasze pytania) zostaje streszczona do zdania: "The sky is blue because ozone in the stratosphere scatters blue light. Ultraviolet energy from the sun contains blue..."

Sherlock znacznie lepiej radzi sobie także z przeszukiwaniem zawartości dysku twardego komputera. Może bowiem wyszukiwać pliki również według ich zawartości. Jest to szczególnie przydatne dla tych użytkowników, którzy tworzą wiele dokumentów tekstowych.

Poza tym Mac OS 8.5 przyspiesza działanie usług sieciowych. Duży wzrost prędkości widać w kopiowaniu plików. Według Apple Computer, Mac OS 8.5 jest w tej dziedzinie szybszy nawet od Windows NT. Mechanizm skryptów AppleScript jest w pełni zoptymalizowany do używania na komputerach z procesorem PowerPC, przez co również zyskuje na prędkości. Jest także bardziej uniwersalny niż do tej pory - pozwala zautomatyzować bardzo złożone operacje.

Na horyzoncie widać już zupełnie nowy system Macintosha - Mac OS X, który ma być przełomem dla branży komputerowej. Aplikacje Mac OS X będą działać także pod 8.5 po zainstalowaniu dodatkowych bibliotek.

<hr size=1 noshade>Tomasz Bitner jest redaktorem naczelnym miesięcznika Publish i Macworld.