MWC: Alcatel-Lucent integruje sieci komórkowe z sieciami Wi-Fi

Alcatel-Lucent pokazał w Barcelonie na targach Mobile World Congress rozwiązanie Wi-Fi boost integrujące sieci komórkowe z sieciami Wi-Fi przy wykorzystaniu wyłącznie oprogramowania.

Technologia integruje sieci komórkowe 3G lub 4G wykorzystujące licencjonowane pasma częstotliwości z sieciami Wi-Fi pracującymi w zakresach nie wymagających licencji. W efekcie możliwe jest zwiększenie wydajności ładowania danych o 70%, a wysyłania nawet 10-krotnie twierdzi Mike Schabel, wiceprezes Alcatel-Lucent.

Choć podobnie jak inni producenci, Alcatel-Lucent pracuje nad systemami wykorzystującymi standard LTE-U, który umożliwia współpracę sieci komórkowej LTE z Wi-Fi, ale zademonstrowana przez firmę technika Wi-Fi boost działa na innej zasadzie. Polega na rozdzieleniu strumieni upload i download - dane są wysyłane przez sieć komórkową, a ładowane z internetu przy wykorzystaniu dostępnego łącza Wi-Fi.

Zobacz również:

Rozwiązanie bazuje na firmowej technologii "Wireless Unified Networks”, która integruje oba środowiska bez konieczności modyfikacji sprzętu. W efekcie może ono szybciej znaleźć masowe zastosowania niż LTE-U, który wymaga wprowadzenia sprzętowych zmian w stacjach bazowych oraz urządzeniach klienckich.

Wi-Fi boost nie wymaga żadnej modyfikacji stacji bazowych LTE lub punktów dostępowych Wi-Fi, a jedynie instalacji odpowiedniego oprogramowania w urządzeniach klienckich i systemie operatora. Z przyspieszenia transmisji można oczywiście skorzystać tylko tam gdzie jest dostępna zarówno sieć komórkowa, jak i Wi-Fi, a więc domach, firmach lub miejscach, gdzie znajdują się publiczne hotspoty.

Zwiększenie wydajności ładowania danych wynika zarówno z wysokiej przepustowości Wi-Fi, jak i tego, że sieć bezprzewodowa nie musi obsługiwać ruchu w obie strony na tej samej częstotliwości, wyjaśnia Mike Schabel.

Realizacja Wi-Fi boost wymaga instalacji w systemie operatora telekomunikacyjnego oprogramowania, które umożliwia kontrolowanie i synchronizowanie ruchu w dwóch kanałach transmisji wykorzystujących sieć komórkową i Wi-Fi, a także aktualizacji oprogramowania systemowego w urządzeniach klienckich. Nie stwarza to jednak żadnych problemów bo „rozwiązanie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi obecnie standardami” zapewnia Mike Schabel.

Kolejna, znajdująca się w opracowaniu wersja tej techniki ma pozwolić na ściąganie danych przy jednoczesnym wykorzystaniu obu sieci LTE i Wi-Fi co umożliwi dalsze zwiększenie wydajności.

Możliwość integracji LTE z Wi-Fi w jednolity system komunikacyjny przyciąga coraz większe zainteresowanie producentów sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego. Jest to sposób na względnie łatwe zwiększenie przepustowości systemu niezbędnej dla efektywnego działania niektórych aplikacji, na przykład wymagających przesyłania strumieni wideo o wysokiej jakości.

Praktyczne testy Wi-Fi boost mają zostać przeprowadzone w II kwartale br., a przedstawiciele Alcatel-Lucent zapowiadają, że rozwiązanie to pojawi się na rynku w drugiej połowie bieżącego roku.

Jest jednak jeden problem z wdrożeniem tego interesującego rozwiązania. Operator sieci LTE nie może bowiem wykorzystywać sieci Wi-Fi bez zgody jej właściciela. Pozostaje mu więc rozbudowa własnej sieci hotspotów lub opracowanie polityki dotyczącej porozumień z niezależnymi firmami, co może być trudne i skomplikowane. „Jeśli na przykład domowy ruter Wi-Fi został udostępniony użytkownikowi przez internetowego usługodawcę, który jest konkurentem dla operatora sieci mobilnej to skorzystanie z funkcji Wi-Fi boost może wymagać jego wymiany” przyznaje Mike Schabel.


TOP 200